Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä > Sellainen ~ semmoinen että > § 1161 Rakenteen käyttö

§ 1161 Rakenteen käyttö

Toinen konsekutiivinen konstruktio olla sellainen ~ semmoinen että (esim. Hän on sellainen ~ semmoinen (tyttö) että pärjää missä tahansa) esittää yleistyksen. Että-lauseen ilmaisema asiaintila ymmärretään tyypillisesti puheena olevan ominaisuuden seuraukseksi (» § 1128).

Rakenne sisältää joko proadjektiivin ja että-lauseen (a) tai proadjektiivillisen NP:n ja että-lauseen (b), jolloin luonnehdintaa täsmentävä NP voi olla minkälainen hyvänsä ja koko konstruktio esiintyä kaikissa nominaalisissa lauseenjäsentehtävissä.

(a)
Tosin suomalainen kansanluonne on sellainen, että se antaa melkein kaiken anteeksi omapäisille urheilusankareilleen. (l) | Se on semmonen että lyö tuopilla päähän. (k) | Työ on sellaista, että ilmeisesti tulen viihtymään. (l) | Olen koettanut muuttaa sietämättömiä olosuhteita sellaisiksi, että itsekin viihtyisin. (l) | Ne [tupaantuliaiset] on sellaset että tänne ollaan pyydetty ihmisiä tuomaan ruokaa. (p)
(b)
Suomen Pankilla oli sellainen filosofia, että pankit eivät saa tienata liikaa. (l) | – – radiobisnes joutuu sellaiseen myllerrykseen, ettei vastaava ole nähty koskaan ennen. (l) | Aseta näyttö sellaiselle tasolle, että katsot sitä alaspäin. (l) | Mul oli semmost asiaa että eilen tuli tieto siitä Jyväskylästä että ne on tullu ne kirjat. (p) | Mullon niinku iha semmonen fiilis että että että mie haluaisin kyllä yhen kunnon drinkin tänä iltana (p)

Proadjektiivi sellainen ~ semmoinen toimii rakenteessa että-lauseen muodollisena nominaalistajana. Näin on esim. ryhmien (c) ja (d) subjekti‑, objekti- ja adverbiaalitäydennystapauksissa. Ryhmän (c) esimerkeissä sellainen ~ semmoinen on rakenteellisesti välttämätön elementti, ryhmässä (d) ei.

(c)
Taas te puhutte sellaisia, etten minä ymmärrä, – –. (k) | Isyys ihmetyttää, ja välistä tekisi mieli kysyä semmoisia, ettei oikein kehtaisikaan. (l) | Ei saisi tehdä mitään sellaista, että palkkatyön tekemisen kannattavuus verrattuna muuhun toimintaan heikkenisi. (l)
(d)
Onko koskaan tapahtunut sellaista, että ihmiset olisivat joutuneet lähtemään talostaan vuokrarästien takia? (l) | Ja minä pyytäisin vielä semmoista että siellä asunnossa käytäisiin heti uudelleen. (k) | Kuitenkin hän kertoo kuulleensa myös sellaisesta, että skineihin kuulumattomat nuoret ovat alkaneet kantaa näiden tunnusmerkkejä välttääkseen joutumasta pahoinpidellyiksi. (l)

Rakennetta käytetään joskus ilmaisemaan emfaattisesti jotain, mitä yksinkertaisella väitelauseella ei voi osoittaa. Kompleksisemmalla ilmauksella tehdään selväksi, että esim. toiminta esitetään puheena olevan entiteetin luonteenomaisena ominaisuutena:

(e)
Ääni oli sellainen, että se oli tottunut käskemään. (k) vrt. ääni oli tottunut käskemään | Totuus, poikaseni, on sellainen että sitä katsotaan kuin kiväärin piippua. (k)

Huom. Proadjektiivin ja että-lauseen muodostamista hajarakenteista kuten Sellainen äiti Jooalla kuitenkin on, että Lontoossa käydessään hän meni heti levykauppaan, – – (l) (» § 14021403).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot