Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Lause lauseen jäsenenä > Että ja lauseen interrogatiivisuus > Kysymyslauseen alussa että: Ajattelin että tuleekohan hän? > § 1158 Että referoinnin tai lauseen rajan merkkinä

§ 1158 Että referoinnin tai lauseen rajan merkkinä

Varsinkin puhutussa kielessä että – ja eräissä murteissa jotta – esiintyy interrogatiivisen lauseen alussa. Tällöin sitä käytetään paitsi sellaisten kysyvyyttä, epävarmuutta, ihmettelyä tai epäilemistä ilmaisevien predikaattien kanssa, jotka muutoin eivät saa deklaratiivilausetta täydennyksekseen, myös ajattelemista, muistamista, tietämistä, tarkistamista ja kommunikoimista laajassakin mielessä merkitsevien verbien kanssa (» § 1465). Että toimii siis referoinnin tai pelkästään lauseen rajan merkitsimenä.

 
meinasin kysyä vaan sitä et ootko sä paikkakunnalla (no-) elokuun alussa (p) | Silloin ajattelin, että tällaistako tämä on. (l) | Vähän aikaa on olo kuin katsoisi uutta passikuvaansa, että tuonko näköinen minä nykyään olen. (k) | sit mä soitin Raijalle et onk se himassa (p) | Eräältä tytöltä putosi kerran kesken tanssin puku päältä. Hän koputti olkapäähäni, että voisinko laittaa sen takaisin kiinni. (l) | sit se katto niit mun kenkiä ja sano et oot sä alan harrastaja vai (p) | Jos joku talonväestä tulee nukkuessani tupaan kyllä mä aukaasen silimät jotta kuka tuli mutta niin heti nukun. (Jurva, SMS)

Objektina toimivassa kysymyslauseessa että on tavallinen. Sen sijaan subjektina toimivassa kysymyslauseessa sitä esiintyy vain tuntemusta ilmaisevien predikaattien kanssa, esim. tuntua, olla epäselvää, tulla mieleen.

 
Itsestä tuntuu, että olenko oikea henkilö päättämään, kun en edes asu sillä alueella. (l) ~ ?Itsestä tuntuu olenko oikea henkilö | Heti tuli mieleen, että onko ihmisiä jäänyt alle, – –. (l) | Joillekin vanhoille poliiseille on vielä hiukan epäselvää, että olemmeko Pelle-Hermanneja vai poliiseja, – –. (l) | Aina uudelle paikkakunnalle mentäessä suurin huolenaihe on, että missä on lähin karkkikauppa – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot