Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Referointi osana kertojan tekstiä > Suoran ja epäsuoran esityksen yhdistelmiä > § 1465 Mies sanoi että tee mitä tykkäät

§ 1465 Mies sanoi että tee mitä tykkäät

Repliikin esittämistä että-lauseena voi kirjakielisessä referoinnissa pitää syntaktisen alisteisuuden merkkinä. Puhutussa kielessä ja sitä jäljittelevässä kaunokirjallisessa tai journalistisessa puheen kuvauksessa että-sana esiintyy kuitenkin yleisesti myös referoitaessa kysymys- ja käskylauseita, jotka puolestaan edustavat suoraa esitystä (a).

(a)
The Times soitti ja kysyi että onko NKP:n johtajien aivot todellakin säilössä uusiokäyttöä varten. (l) | Tarjoilija laittoi kätensä yhteen pöydän vieressä ja kallisti päätään ja kysyi että maistuuko varmasti. (k) | Mies antoi luottokortin ja sanoi että tee mitä tykkäät. (k) | Sitten se sanoi minulle, että ota Alfas ja mene. (k) | Se ois mielenkiintosta ↑tietää että mitkä kriteerit tällä vastatutkimuksella oli. (tv)

Että-sana on yleinen johtoilmauksen ja referaatin välissä silloinkin, kun referaatti ei muodostu lauseesta vaan käsittää yksittäisen sanan tai muun lausetta lyhyemmän lausuman (b) (myös » § 14741475). Tällöin että-partikkeli on pikemminkin referoinnin kuin alisteisuuden tunnusmerkkinä (» § 1158).

(b)
On niin ihanaa kun asiakas tulee ovesta ja sanoo että mikä tuoksu. (l) | Hän oli sanonut että Joutsentie 3. (k) | Laitetaan tänne että määräaikaistarkistus. (P) | – – kun nyt seurakuntauutisissa ja näis on ollu että (.) tai jossain mainonnassa kumminkin että piispan puheenvuoro niin onko se se loppu- lähettäminen. (p)

Huom. Että-sanan alkuperäksi on oletettu e-vartaloista demonstratiivipronominia (L. Hakulinen 1999: 74), ja sana että olisi ennen konjunktioksi vakiintumistaan ollut tavan adverbi ’näin, täten’. Tämä merkitys on edellä käsitellyn tyyppisissä tapauksissa yhä olemassa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot