Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Johtolause ja muut johtoilmaukset > Johtolauseen paikka > Paikka ja syntaktinen suhde referaattiin > § 1482 Johtoilmaus adverbiaalina; performatiivinen johtoilmaus

§ 1482 Johtoilmaus adverbiaalina; performatiivinen johtoilmaus

Johtolause voi liittyä referaattiin adverbiaalina, jolloin se sijaitsee yhtä hyvin referaatin edellä, keskellä kuin jäljessäkin. Tällaisen adverbiaalilauseen aloittaa tapaa ilmaiseva konnektiivi kuten tai niin kuin (a). Tämä osoittaa mm., että sama asia on ollut aiemmin puheena, tai se kiinnittää lukijan huomiota siihen, miten referaatti on muotoiltu.

(a)
Kuten viereisestä jutusta käy ilmi, viime kuukausien tapahtumat eivät juuri lupaa toivoa paremmasta: – –. (l) | Niin kuin taisin ohimennen mainita, en ole aivan viime aikoina kirjoittanut kovinkaan paljon. (k) | Ljubica yritti kohtalotovereittensa kanssa paeta jo lauantaina, mutta – kuten hän kertoo – kroatialaiset sotilaat tulittivat pakolaisten ajoneuvoja. (l) | Lasse, nähtyään että opiskeluni ei sujunut, alkoi puhua työnteosta, ihan vain etten ”pitkästyisi kuoliaaksi”, kuten hän asian muotoili. (k)

Performatiivinen johtoilmaus muodostetaan kommunikaatioverbin A-infinitiivin translatiivista (b). Ilmauksella kirjoittaja osoittaa allekirjoittavansa referoimansa henkilön käsityksen. Performatiivi-ilmaus sijoittuu referaatin edelle tai jälkeen, mutta myös keskelle referaattina olevaa lausetta. Varsinkin silloin, kun sanatarkasti referoitava osa on lausetta lyhempi, se on erotettu lainausmerkein.

(b)
Lainatakseni Pirkko Karhin Elannon 9/1993 kolumnia ”Vihan hedelmät”, ”Siihen tarvitaan vain vähän ryhmäkuntoista kiihotusta, sotaa ja sekasortoa”. (yo) | Hän tiesi kyllä, että nelijalkaiset eläimet, linnut ja matelijat eivät synny itsestään vaan lisääntyvät ”kukin lajinsa mukaan”, raamatullista sanontaa käyttääkseni. (A) | Ei tutkita, Kauko Pietilää mukaillakseni, yhteiskuntaa ilmiöissä, vaan (pinta)ilmiöitä yhteiskunnassa. (l)

Varsinkin kuten-lause toimii muottina kiteytyneiden sanontojen esittämiselle; se sijoittuu usein referaatin jälkeen:

(c)
Ja onko kissalla yhdeksän henkeä, kuten sanotaan; – –. (k) | Mutta ihminen ei ole kone, kuten asia usein banaalisti ilmaistaan. (l) | SKDL, jonka nimen suojassa kommunistit politiikkaansa harjoittivat, toimi edelleen aktiivisesti ”kokoomuksen eristämiseksi”, kuten sanonta kuului. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot