Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Johtolause ja muut johtoilmaukset > Johtolauseen paikka > Jälkijohtolause > § 1483 Aurinko paistaa, hymyilee tyttö

§ 1483 Aurinko paistaa, hymyilee tyttö

Referaatin jäljessä olevaa johtolausetta nimitetään jälkijohtolauseeksi. Referaatti edustaa tällöin suoraa esitystä, eikä sitä voi merkitä johtolauseen verbille syntaktisesti alisteiseksi. Johtolause on syntaktiselta kannalta pikemminkin lisäys; kirjoitetussa tekstissä se on saatettu sijoittaa erilliseksi virkkeeksikin. (Termistä lisäys » § 1052.)

Jälkijohtolauseessa esiintyy herkemmin mikä tahansa inhimillistä toimintaa kuvaava verbi kuin alkuasemaisessa johtolauseessa. Tulkintaa johtolauseeksi on tukemassa paitsi välimerkkien käyttö myös jälkijohtolauseelle ominainen käänteinen sanajärjestys. Seuraavan esimerkkiparin ensimmäinen ilmaus sisältää referaatin ja jälkijohtolauseen, kun taas jälkimmäisessä voi olla myös tavallinen rinnastus. (Sanajärjestyksestä » § 1377.)

 
Aurinko paistaa, hymyilee tyttö. | Aurinko paistaa, tyttö hymyilee.

Kun lauseiden järjestys on päinvastainen, ilmaus on tulkittavissa ainoastaan rinnastukseksi. Johtolauseeksi tulkinta edellyttää että-sanaa jälkimmäisen lauseen eteen:

 
Tyttö hymyilee, aurinko paistaa. | Tyttö hymyilee, että aurinko paistaa.

Lausetyypiltään jälkijohtolause on kapea-alaisempi kuin alkuasemainen johtolause. Jälkijohtolauseena on yleensä vain myönteinen väitelause, eivätkä kysymys‑, kielto- tai käskylause sovellu tähän asemaan ainakaan yhtä hyvin (» § 1457):

 
Sanoitko varmasti, että kotiovi on auki yötä päivää? vrt. *Kotiovi on auki yötä päivää, sanoitko varmasti? | ?Mistä se on kotoisin, ei kukaan enää kysy. | ?Mitä sinulle kuuluu, sano.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot