Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Referointi keskustelun osana > Dialogin referoiminen > Johtoilmauksen ja referaatin työnjako > § 1486 Johtolauseen typistyminen puhutussa kielessä

§ 1486 Johtolauseen typistyminen puhutussa kielessä

Johtolause typistyy kahdella tavalla. Ensinnäkin puhujan vaihdosta voidaan osoittaa mainitsemalla puhuja ja liittämällä siihen jokin partikkeli kuten niinku + et:

(a)
ja just se niinku sit viimesenä et @ tiedätkö sinä mistä sinun miestäsi- törkeästä ryöstöstä (.) tai törkeästä varkaudesta @ mä sanoin et tiedän hyvin, (.) ja sit mä koko ajan mä ärsytin sitä (.) miestä silleen et mä olin ihan rauhallinen sit mä niinku et @ ollaan ihan rauhallisia sit, @ (P; Kajanne 1996)

Toiseksi pelkkää subjektitonta verbiä tai pelkkää et(tä)-partikkelia käytetään moneenkin tehtävään. Sillä merkitään puhujanvaihdosta tai siirtymää kerronnasta referointiin (b) ja jäsennetään referaattia osiinsa (c). Näin osoitetaan vastaanottajalle, että referointi jatkuu, ja vastaanottaja voi varmistua, että deiktiset viitepisteet ovat referoitavan eivätkä meneillään olevan puhetilanteen mukaisia.

(b)
Pena [lääkäri] vei mut noin ensimmäisee rassauksee ja, (.) laitettii noi systeemi- mä sanoi et sitte kyllä rupee rassaa se sattuu nii vietävästi ja, (.) verenpaine nousi satayheksänkymmentä ja mitä se oli. (.) Siis se oli ihan mieletön sano et ei sulle mitää tehä voi sun on vietävä pois täältä että rauhotu rauhotu hyvä mies et ei se nii kauheesti satu et sä rupeet ittees tappaa verenpaineella. (P) [potilas]
(c)
Mä olin äsken tossa ihan yksin kotona ja rupesin kattelemaan tota meiän nuorten hääfilmiä ja sit mun tuli semmonen olo et mitäs mä tässä ny yksistäni kattelen että, miäpäs kuttun ystäviä tykö. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot