Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Referointi keskustelun osana > Kuvitellun puheen sekä ajattelun referointi > § 1490 Referointi dramatisointikeinona

§ 1490 Referointi dramatisointikeinona

Referointia ei käytetä vain todellisten puhetilanteiden jäljittelemiseen ja raportointiin (» § 1457), vaan samoilla keinoilla esitetään kerronnan lomassa dramatisointia tavoitellen myös sellaisia kuvitteellisia repliikkejä, joita on kerrotussa tilanteessa aiottu esittää (a) tai joita nimenomaan ei ole esitetty (b). (Merkki @ osoittaa äänen sävyn muuntelua, merkki £ hymyillen esitettyä puhetta.)

(a)
Sä seisoisit siinä sen kahvilan paikal ja sanoisit et täs oli kahvila ja sit se palo. (p) | – – Mua just ällöttää se. Vähän mun ois tehny mieli mennä sanoo sil et @tietsä mitä Nadja?@ .mth @et mul on pitsiset rintsikat,@ (P; Routarinne 2003: 227)
(b)
Leena: Mutta sitte sit se sano @Niin (.) tämä meni oikein mukavasti mutta ehkä nyt joka kysymyksessä jotain jotain pientä tarkennusta olisi että jos pantaisiin se miinus.@
Jukka: Mhy mhy mhy
Leena: £Mä en sit ruvennu väittää vastaa.£
Jukka: Nii hi hih
Leena: Et no £ei: ei: missään nimessä miinusta£ (p)

Dramatisointikeinosta pikemminkin kuin aiemman puhetilanteen referoinnista on kyse myös silloin, kun puhuja esittää useiden referoitavien puhuneen samoin (c) tai saman ihmisen hokeneen toistuvasti samaa repliikkiä (d–e). Johtoilmauksessa on olla-verbi (c, f) tai referaatti liittyy toiminnan kuvaukseen (e).

(c)
Ni sit Jukka ja Anna ja Pekka oli ollu iha et kauheeta, et pitäskö täs tehä jotain vai ei, (p)
(d)
K: Miltäs se kuulosti miten niillä meni,
M: Emmä nyt jaksa joka kerta kysellä että miten teillä nyt menee ja miten teillä nyt menee – –. (p)
(e)
Elias on käyny sa:ta kertaa täällä et onks Saara onks Saara (p)
(f)
Kaikki nää niinku ihmiset kun kysyy et mitäs sitte niin se on aina et @ en mä tiedä @ (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot