Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Referointi keskustelun osana > Kuvitellun puheen sekä ajattelun referointi > § 1491 Oman ajattelun referointi

§ 1491 Oman ajattelun referointi

Kertoja voi referoida myös kertomuksen ajankohtaan liittynyttä omaa ajatteluaan samalla tavalla kuin puhetta, ikään kuin se olisi alun perin ollut verbaalista. Siinä on esimerkiksi puheelle ominaisia partikkeleita ja muita rakenteita. Näkökulma on pääosin tapahtumahetken mukainen: esimerkissä (a) sitä osoittavat adverbit nyt, tonne sekä preesens menee. Demonstratiivin sisältävät lausekkeet se taksi, siinä vieres, se housunpolvi edustavat kuitenkin kertomishetken näkökulmaa (vrt. tää housunpolvi).

(a)
Asiakas: Mä aattelin et voi ku mä en kaatuis mut mä aattelin et se taksi on siinä vie- taksiautot siinä vieres et nyt ku mä rojahdan tonne maahan niin siinä sitä on. No enkös menny polvilleni.
Kampaaja: Hmhh
Asiakas: Mä aattelin että se housunpolvi menee rikki mut ei se menny. Kastu vaa (p)

Ajattelun referointi kuvaa pikemminkin tunnekokemusta kuin ajattelua, ja siksi siihen voi sisältyä asennetta tai (tunne)reaktiota kuvaavia interjektioita (b). Reaktio kohdistuu johonkin edellä sanottuun tai sitten muusta toiminnasta tehtyyn havaintoon.

(b)
Silloin ajattelin: ”Voi ei, anna mun kaikki kestää!” (L; Hyvättinen 1999) | Viisas ystäväni kertoi koko homman idean: Hyväksy itsesi, ole oma itsesi ja nauti elämästäsi. No joo, ajattelin, kun kuulin sen. (L; Hyvättinen 1999) | – – mä menin sillon tietokonee ääreen kun me lähdettiin kahvilasta- mä olin siel nii kaua et mä yhtäkkii keksin et heihupsis että apua mul on viis minuuttii aikaa juosta praktikumii – –. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot