Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Referointi keskustelun osana > Dialogin referoiminen > Johtoilmauksen ja referaatin rajalla partikkeliketju > § 1489 Et joo et, et hei et, ja joo ja

§ 1489 Et joo et, et hei et, ja joo ja

Puhutussa kerronnassa johtoilmauksen ja referaatin rajalla voi olla muitakin partikkeleita kuin et(tä). Rajalla esiintyvät partikkelit eivät aina yksiselitteisesti kuulu sen enempää johtoilmaukseen kuin referoitavan puheeseenkaan. Usein rajalle muodostuu dialogipartikkelien joo, niin tai huomionkohdistimen hei sekä lausumapartikkelien et ja no ketjuja tyyppiä et joo et, et nii(n) et, et hei et, ja joo ja, et no (et).

Dialogipartikkelit joo ja niin ovat tulkittavissa osoitukseksi siitä, että referoitu vuoro on reaktiota toisen puheeseen tai jatkoa omaan edellä sanottuun (a). Partikkelin et toistaminen dialogipartikkelin jäljessä ei kuulu itse referaattiin vaan on jäsentävä rajasignaali. Käytännössä tällainen partikkeliketju toimii kokonaisuudessaan johtoilmauksen ja varsinaisen referoinnin rajan merkkinä (b).

(a)
S: Sit se selitti et nii että sit torstaina nii te voitte varata sit kahen viikon pääs olevan torstain taas et te pääsette siin hyvään rytmiin,
V: Sanoks se nii.
S: Joo (p)
(b)
V: Mutta tuota sit se sano että että tuota et no mites hän sen toimittas mä sanon et no ihan miten vaa kuha saahaan se mahollisimman pikaisest et me nyt sit kokeillaan sitä itse et voidaaks me se ottaa vai, ja sit se sano et no joo et tota että et jos sä voisit hänelle soittaa, et mä en kyl ymmärrä minkä takia et- mutta vissii ajatus olisi sellane että että tuota hän vois sitte sulle sen jossaki antaa tai nii edespäi.
S: No selvä juttu. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot