Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Kuulopuhe ja toisen käden tieto > Partikkelit kuulem(m)a ja muka > § 1495 Muka, mukamas

§ 1495 Muka, mukamas

Partikkeli muka(mas) laukaisee konventionaalisen implikaation, että puhuja tai referoidun lausuman subjekti suhtautuu epäillen esitetyn asiaintilan paikkansapitävyyteen (a). Epäilyä osoitetaan samassa yhteydessä usein muillakin keinoin, kuten konditionaalilla tai kysymysmuodolla (b). Partikkelin muka vaikutusalana voi olla koko lause tai lausuma, tai partikkeli voi liittyä johonkin yksittäiseen lauseenjäseneen ja osoittaa, mikä osa kerrotusta on puhujan kannalta epäilyttävää tietoa (c).

(a)
Etanoita kohtaan tunnetaan turhia ennakkoluuloja, sanoo Erika Antman. Sanotaan että ne ovat muka niin limaisia. (l) | Harvoin hän toi töitä kotiin, mutta jos toi silloin hän luonnosteli raportteja, joilla mukamas oli kiire. (k)
(b)
Nybondas tietää jo tapauksen, jossa pienen maahantuojan tuontia on jo yritetty estää vetoamalla siihen, että lainsäädäntö muka olisi jo voimassa. (l) | Suomalaiset muka huonoja markkinamiehiä? (l)
(c)
Hän myy muualla keksityn kaukoputken muka seitsentoistavuotisen tutkimuksensa tuloksena. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot