Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Referointi osana kertojan tekstiä > Direktiivien referoiminen > § 1462 Keinoja ja esimerkkejä

§ 1462 Keinoja ja esimerkkejä

Direktiivejä eli käskyjä, pyyntöjä, ohjeita yms. voidaan referoida useilla tavoilla. Ensinnäkin verbin imperatiivimuoto voi säilyä suorassa esityksessä sellaisenaan joko johtolauseen edellä tai sijoittua että-lauseeseenkin (a) (» § 1465).

(a)
Tulkaa katsomaan! hän huudahti. (k) | Se sanoi että tuokaa tänne vielä eläimenne kun toitte kerran jo rehut. (k)

Kun johtolauseessa on käskemistä tai muuta ohjailua ilmaiseva kommunikaatioverbi, sen täydennyksenä oleva, direktiiviä referoiva että-lause on konditionaalissa (b) tai indikatiivissa (c), mutta se saattaa myös sisältää nesessiivisen modaali-ilmauksen (d).

(b)
Te saatte taputtaa, tai oikeastaan, me pyydämme, että te taputtaisitte! (l) | Toiseksi he ehdottavat, että Finlandiasta tehtäisiin puhtaasti kaunokirjallisuuspalkinto – –. (l) | – – YK-diplomaatit suosittelevat kongressille, että maksamatta jääneet jäsenmaksut voitaisiin korvata välittömästi. (l) | Velipoika huusi että pitäisin turpani kiinni. (k)
(c)
Eduskunta on sitä paitsi täysin riippuvainen virkamiehistä, jotka puolueisiin katsomatta haluavat että pääkaupunki hallitsee muuta Suomea, jotka tahtovat että kansakunta jakaantuu hallitseviin ja hallittaviin, – –. (k) | Pyydän, että tulet tänne Belaja Rozaan pian. (k)
(d)
Yleinen mielipide vaati kuitenkin, että pakotteista piti päättää ilman turvallisuusneuvostoa. (l) | Kaikissa maan teollisuuskeskuksissa syntyi työläisneuvostoja, – – jotka vaativat suurella äänellä, että keisarin pitää erota ja julistaa Venäjä tasavallaksi. (k)

Direktiivin referoinnissa käytetään myös johtolauseeseen syntaktisesti integroituneita infiniittisiä rakenteita kuten käskin hänen mennä (e) (» § 1461 esim. b). Niissä referoitavan käskyn direktiivisyys ilmenee verbistä kuten käskeä, pyytää, ehdottaa. Referaattina voi olla myös sellaisia verbittömiä ilmauksia, joissa on kiteytyneitä suuntasijaisia adverbiaaleja, esim. pois lapset edestä (» § 1676); nämä edustavat jo sellaisenaan, ilman johtolauseen verbiäkin, referoitavan tekstin direktiiviä, jonka muodostaa adverbiaalin sisältävä verbitön rakenne (f).

(e)
Myös Serbian kirkon johto vaati Milosevicia eroamaan. (l) | He olivat kulkeneet ovelta ovelle ja käskeneet ottamaan mukaan vain kaikkein välttämättömimmän. (k) | Sosiaalidemokraattien osalta presidentinvaalin marssijärjestys on se, että Sdp:n puoluekokous pyytää presidentti Mauno Koivistoa ehdokkaakseen kesäkuussa. (l)
(f)
Sinä olit pannut jonkun soittamaan meille kotiin ja käskenyt minut heti tänne. (k) | Joku soitti meille, pyysi Irjaa puhelimeen, ja minä onneton painoin vahingossa luurin alas. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot