Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Finiittiverbittömät direktiivit > Suunnan ilmaus direktiivin merkitystä kannattamassa > § 1676 Kaikki mukaan, ovi auki, saunaan ilman uimapukua

§ 1676 Kaikki mukaan, ovi auki, saunaan ilman uimapukua

Verbittömissä komennoissa ja ohjeissa direktiiveihin liittyy yleensä jokin suuntaisuuden merkki, kuten nominin suuntasija (» § 1235) tai suuntaa ilmaiseva adverbi. Monet suunnan ilmaukset ovat täysin kiteytyneitä, toisin sanoen ne tulkitaan samalla tavalla missä tahansa kontekstissa:

 
Seis! Sisään! Ulos! Takaisin! | Tämä puoli ylöspäin. | Polvet koukkuun! | Kaikki mukaan! | Silmät kiinni! | Kädet ylös! | Ovi auki! | Heti tänne! | Pois edestä ~ tieltä ~ silmistäni! | Paikoillenne! | Lakki päästä!

Partikkelina käytettävä kieltosana ei liitetään esim. kylteissä nominaaliseen ilmaukseen:

 
Ei autoja tähän. | Ei lapsia parvekkeelle. | Ei lasten ulottuville. | Ei koiria sisään.

Muissa verbittömissä tapauksissa toiminta on tilanne- ja lauseyhteydestä pääteltävissä. Verbittömissä direktiiveissä on yleensä kyse liikkumisesta tai liikuttamisesta. Tällöin direktiiviksi tulkinta riippuu kontekstista.

 
[Toimittaja:] Seuraavaksi sosiaalipolitiikkaan. (tv) | [Uimahallissa:] Saunaan ilman uimapukua
 
[Opetusvirasto:] Palautus 20.8.1997 mennessä. | Ilmoittautumiset oheisella ilmoittautumislomakkeella viimeistään 24.8.97 opetusvirastoon NN:lle. | Rasti opettajan kohdalle, jolla on tunteja muissa kouluissa. (A; Honkanen 2001)
 
[Luokkahuone:] Taulu puhtaaksi! | Kirjat pulpettiin! (P; Keravuori 1988)
 
[Kiekkovalmennus:] Maila yhteen käteen! | Homma käyntiin. | Äijään kiinni vaan. | Kiekot tänne. | Sininen pakki jäälle hei. | Joni siihen keskeen. | No nii Janne ja Tapsa. Punanen kenttä tonne päätyyn. Loput keskialueelle. (P; Rantala-Ekholm 1999)
 
[Lääkäri:] Sinnevaan rasvaa vaikka se kerta päivässä. (P) | L: Onko Penttinen? P: Kyllä. L: No nii. Tänne päin. (P)
 
[Aerobic:] Taputus mukaan. | Askel viereen. | Polvennosto keskelle lautaa. | Jalat jatkaa, käsi seis. (P; Torpo 1998)

Huom. Sellaiset kaksijäseniset ilmaukset, joissa jälkimmäisenä on suuntaa ilmaiseva adverbi kuten Silmät kiinni, toimivat direktiiveinä vain muodostaessaan vuoron yksin. Pitemmän lausuman osana ne sen sijaan toimivat statusrakenteina, esim. Hän soittaa viulua silmät kiinni; Pane silmät kiinni (» § 877).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot