Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Imperatiivi- eli käskylause > Puhutteluilmaus > § 1650 Puhutteluilmauksen asema lauserakenteessa

§ 1650 Puhutteluilmauksen asema lauserakenteessa

Imperatiivimuotoisen verbin yhteydessä – yleensä sen jäljessä, mutta joskus edelläkin – voi esiintyä puhutteluilmaus: lauseke, joka ilmaisee sen, kenelle lausuma on osoitettu ja keneltä odotetaan siihen jotakin reaktiota. Tämä puhutteluilmaus voi olla joko 2. persoonan pronomini tai muu ihmistarkoitteinen NP:

 
Tässä ovat kaikki 12 kuningattaruutta tavoittelevaa. Äänestä sinä mieleisin tamma. (l) | Ottakaa kaikki lisää kakkua. | Sanokaas muut miltä teistä tuntuu. | Kerro Marjut keneltä sä oot saanu tän. (p) | Puolustajat päättäkää etukäteen mitä te teette, älkää ajatelko mitä se hyökkääjä tekee. (P; Rantala-Ekholm 1999)

Puhutteluilmauksen kieliopillinen funktio käskylauseessa ei ole yksiselitteinen. Toisen persoonan pronomini voidaan katsoa käskylauseen subjektiksi, koska se liittyy nimenomaan imperatiivimuotoisen verbin 2. persoonan yhteyteen: Tulkaa te tänne. Vaikka imperatiivin 2. persoonan sisältävässä lauseessa ei olisikaan subjektipronominia, verbin 2. persoona sitoo lauseen refleksiivielementtejä:

 
Tunne itsesi ~ *itsensä. | Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. | Pitäkää huolta toisistanne. | Ota kaikki tavarat mukaasi. | Olkaa kuin kotonanne.

Toisaalta käskylause poikkeaa muista subjektillisista lauseista, joissa verbi kongruoi subjektin kanssa, siinä että sen yksiköllinen totaaliobjekti ei ole genetiivi- vaan nominatiivimuotoinen silloinkin, kun lauseessa on pronominisubjekti (3. p. imperatiivin eli jussiivin subjektista » § 1666):

 
Pane sinä kirja ~ *kirjan pois. | Ottakaa te se varas kiinni! | Hoida sinä vain oma asiasi.

Puhutteluilmauksena olevaa leksikaalista NP:tä, esim. Tule Mirjami äidin viereen, kongruenssi ei voi koskea, ja muu puhutteluilmaus kuin pronomini onkin lauseenjäsenyydeltään lisäys. Jos puhutteluilmauksena on sekä pronomini että substantiivilauseke, ne ovat appositiosuhteessa (» § 1063):

 
Katsokaa te muut ettei ala kuulua samanlaisia puhelinsoittoja. (k) | Herätkää, te juopuneet, ja itkekää, valittakaa kaikki viininjuojat, rypälemehun tähden, – –. (k)
 
TT: No kuka ei hyväksy tätä niin kirjoittakoon oman vastauksen.
AS: En minä kirjoita. En minä kirjoita mitään.
PT: Kirjoita sinä Veli. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot