Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina > Appositio > Löyhä appositiorakenne > § 1063 Löyhän appositiorakenteen tuntomerkit

§ 1063 Löyhän appositiorakenteen tuntomerkit

Löyhä appositiorakenne muistuttaa enemmän muita lisäyksiä kuin kieliopillistuneempi kiinteä rakenne: sen jälkiosa on irrallisempi. Tyypillisiä irrallisten appositioiden tehtäviä ovat toisaalta kuvailu (a), toisaalta nimeäminen ja muu identifiointi (b–c).

(a)
[Murretapahtumassa] juontajana on Esko Nieminen, harras savon kielen ystävä. (E) | Teemana on pahuus, tuo aikamme sairaus, joka kalvaa nykyihmistä ihottuman lailla. (k)
(b)
Sanomien päätuote, Helsingin Sanomat, tuo päivittäin tietoja yli miljoonalle suomalaiselle, – –. (l) | – – porvoolaiset voudit käyttivät 1500-luvulla veroja kerätessään ylisuurta mittaa, Porvoon mittaa. (L) | – – kahteen toukokuiseen viikkoon sattuivat kahdet juhlapyhät ja niiden väliset vapaapäivät, ”pontit”. (TV)
(c)
Komissio suhtautuu kriittisesti myös yhteen omista lempihankkeistaan, suuriin eurooppalaisiin liikenneinvestointeihin. (L) | Olettamuksena on, että hyvin kirjoitettu tieteellinen artikkeli sisältää pääkohdan, keskeisen idean, jonka kirjoittaja haluaa välittää lukijalle ja jonka validiteetin suhteen kirjoittaja haluaa vakuuttaa muut akateemisen yhteisön jäsenet. (A)

Tavallisesti löyhässä appositiorakenteessa on vain kaksi osaa, mutta useampikin on mahdollinen aivan kuten rinnastuksissakin (d) (» § 1085). Kaikki asianomaiset substantiivilausekkeet ovat syntaktisesti samanarvoisia, sillä kukin niistä voisi yksinkin toimia tämän lauseen objektina.

(d)
Ja voin kertoa, että mikään muu ei karkota mun varsinaisia leiväntuojiani, kaulukset pystyssä hiippailevia perheenisiänäitä yhden tunnin siistiytymistilan vuokraajia – kuin nuo pitkin päiviä ja iltoja kaduilla ja nurkissa kyttäävät ja kameroitaan räpsivät tangokuningasturistit. (k)

Löyhässä appositiorakenteessa ensimmäinen lauseke on toiseen nähden hallitseva. Se määrää yleensä kongruenssin (e). Se poimii tarkoitteen, josta lauseessa predikoidaan (f). Irrallinen appositio voi jäädä pois ilmauksen kieliopillisuuden kärsimättä, mutta appositiorakenteen alkuosa ei juuri kongruenssin vaatimusten vuoksi aina voi (g).

(e)
Wallenbergin teollisuussuku, ”Ruotsin todelliset hallitsijat”, siirtyy parhaillaan uuden sukupolven hallintaan. (L) | Haluaisin kysyä teiltä, isiltä ja äideiltä, jotka annatte lapsillenne ilmakivääreitä lahjoiksi, että tiedättekö mitä lapsenne niillä tekevät? (L)
(f)
Davies antoi eronsa jälkeen lyhyen haastattelun BBC:lle, jossa hän sanoi arvostelukykynsä pettäneen; hän oli saattanut itsensä tilanteeseen, jossa hän, viaton mies, joutui alttiiksi rikokselle. (L) vrt. hän oli saattanut itsensä tilanteeseen, jossa viaton mies [joku muu kuin Davies] joutui alttiiksi rikokselle.
(g)
Mikä minä, 27-vuotias ensimmäisellä omalla dokumentilla täällä kilpaileva nuorikko, olen sanomaan yhtään mitään – –. (L) vrt. Mikä minä olen sanomaan – – ; *Mikä 27-vuotias nuorikko olen sanomaan – –.

Huom. Kuvaileviin appositioihin on kehittynyt joitakin osittain leksikaalistuneita tyyppejä: jonkin ylpeys, jonkin lahja jollekin, jonkin oma poika, jotka ovat yleensä löyhän appositiorakenteen jälkiosina:

 
Kõrb on ensiluokkainen tanssijatar, Viron baletin ylpeys, jonka kansainvälisen tähtiuran neuvostoviranomaiset tyssäsivät. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa

Jälkilisäykset

Appositio

Lohkeama eteenpäin

Lauseet lisäyksinä

Parenteettiset lisäykset

Puhuttelulisäykset

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot