Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina > Parenteettiset lisäykset > Sanahaku ja itsekorjaukset > § 1074 Sanahaku: semmoista miten sen nyt sanois syvyyttä

§ 1074 Sanahaku: semmoista miten sen nyt sanois syvyyttä

Spontaanissa puheessa parenteettisten lisäysten tavoin toimivat sanahakuun liittyvät kysymykset ja itsekorjaukset. Toisin kuin vastaanottajalle kohdistetut aidot kysymykset, sanahaun yhteydessä esiintyvät pitkälti fraasiutuneet retoriset kysymykset sijoittuvat keskelle vuoroa tai keskelle vuoronsisäisen lauseen tai lausekkeen rakennettakin. Tällaista kysymystä voi edeltää partikkeli vai, ja siirtyminen takaisin puheen varsinaiseen päälinjaan voidaan merkitä partikkelilla ni tai mutta. Sanahaku kohdistuu useimmiten substantiiviin; sen edellä oleva parenteettinen huomautus ilmaisee, että puhuja on epävarma esittämästään sanasta – joko sen täsmällisyydestä, sillä ilmaistavasta ajankohdasta tms. (a–c). Sananvalinnan epävarmuutta voi osoittaa myös esitetyn nimityksen jälkeen tulevalla parenteesilla (c–d). Sanan valintaa edeltävät parenteettiset jaksot on esimerkeissä sijoitettu hakasulkeisiin.

(a)
[Potilas:] Ja tota se sano vaan se röntkenlääkäri että tästä on: niinku vasemmassa on normaalia tiheämpää (.) [sanoko se ny] sidekudosta. (P)
(b)
Mut siin onki joku samanlainen tota (.) ee semmonen (.) [miten sen nyt sanois] värin syvyys näis kaikissa – –. (P)
(c)
Odotappas nytten se oli Mä olin sairaslomalla sillon se [olisko se nyt ollu sillon] seittemäs päivä kesäkuuta kun minä sinne menin [vai kaheksas] mut se sairasloma aik- Joo. (p)
(d)
– – mä meen ens viikonloppuna taas hehe tonne faijan joku täti [vai mikä se nyt olikaan] jota faija on nähny joskus piänenä ni (.) se otti vitoset eli kuoli ni mä perjantaist sunnuntaihi meen Liperiin. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa

Jälkilisäykset

Appositio

Lohkeama eteenpäin

Lauseet lisäyksinä

Parenteettiset lisäykset

Puhuttelulisäykset

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot