Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina > Appositio > Appositiorakenne ja apposition lajit > § 1059 Mikä on appositio?

§ 1059 Mikä on appositio?

Appositio on kieliopillistunut paradigmaattinen lisäys, tavallisimmin substantiivilauseke, joka viittaa samaan olioon tai oliojoukkoon ja on samassa lauseenjäsentehtävässä kuin se lauseke, jonka lisäys se on. Lausekkeet muodostavat yhdessä appositiorakenteen. Sen osien välillä ei ole määritesuhdetta: kumpikaan lausekkeen osista ei määritä toista. Useimmiten appositiorakenteen osien välillä vallitsee predikaatiosuhde (Sanomien päätuote, Helsingin Sanomat, vrt. Sanomien päätuote on Helsingin Sanomat). Appositiorakenteita voidaan erottaa kahdenlaisia: kiinteitä (a) ja löyhiä (b).

(a)
päiväkodin johtajaa Ritva Laukkasta | Naapurikaupungissa Vantaalla päivähoitotilanne on hieman parempi. (L) | Kolumbian pääkaupunkiin Bogotaan | – – silloin vietetään Irlannin kansallispyhimyksen Pyhän Patrikin päivää. (l)
(b)
Irlannin kansallispyhimyksen, Pyhän Patrikin päivää | Tälle paperille painetaan muun muassa tehtaan toisen omistajan, New York Timesin viikonloppuliite. (L) | Naapurissamme, Sörnäisten rantatie 27:ssä, on liikkunut varkaita viime viikolla. (E) | Monet tulevat lomilleen nimenomaan saadakseen olla rauhassa, kahdestaan tai perheen kesken. (k)

Kiinteässä appositiorakenteessa appositio muistuttaa kongruoivaa määritettä, josta sen kuitenkin erottaa erisijaisuuden mahdollisuus, esim. täällä kaupungissa, sinne maalle (» § 1309). Kiinteässä appositiorakenteessa oleva appositio tulee ainakin nominatiivitapauksissa lähelle nimikemääritteitä ja tukisubstantiiveja (» § 1062).

Löyhä appositiorakenne puolestaan ei ole jyrkästi erotettavissa edellä (» § 1056) käsitellyistä paradigmaattisista jälkilisäyksistä. Merkitysero epärestriktiiviseen relatiivilauseeseen (» § 1069) on niin ikään vähäinen.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa

Jälkilisäykset

Appositio

Lohkeama eteenpäin

Lauseet lisäyksinä

Parenteettiset lisäykset

Puhuttelulisäykset

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot