Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina > Parenteettiset lisäykset > Parenteesit > § 1073 Miten parenteesi erottuu kehysrakenteesta?

§ 1073 Miten parenteesi erottuu kehysrakenteesta?

Kirjoitetussa tekstissä parenteesi merkitään muusta lauseesta erilleen ajatusviivoin tai se sijoittuu sulkeisiin (a) (» § 1072 esimerkki a). Puheessa parenteettiset lisäykset voivat erottua ympäristöstä prosodisesti (b): ne on tuotettu esim. ympäröivästä puheesta poikkeavalla sävelkorkeudella (osoitettu nuolilla ylös- tai alaspäin) tai nopeutettuna (merkkinä sisään päin osoittavat nuolenkärjet > < parenteesin molemmin puolin).

(a)
– – kun menin jääkaapille katsomaan, vieläkö sen valo toimii (ja miksei toimisi, uusi kaappi), niin maito oli varastettu! (k)
(b)
naapuritki olis voineet kysyä >↑ihan kaikessa ystävyydessä↑< että (.) mistä on kysymys mutta – –. (TV) | mun mielestä se on kyllä korkea aika niin (.) ↓ei liity nyt mitenkään tähän asiaan nyt ni↓ (.) se meidän viiri (.) aikaansaada. (p; Duvallon – Routarinne 2001: 122)

Parenteesia ympäröivässä kerronnassa puolestaan voi olla leksikaalisia tai prosodisia merkkejä siitä, että puhuja on siirtymässä parenteesiin tai palaamassa siitä takaisin. Siirtymän edellä saattaa olla pieni tauko (c) tai kuulua ns. puristussupistuma, glottaalinen äänne (merkitty sananloppuisella tavuviivalla esimerkissä d), joka katkaisee meneillään olevan sujuvan puheen. Paluuta parenteesin jälkeen takaisin osoitetaan usein partikkelilla ni(i) (b, c) tai mut(ta) (d) (myös » § 811, 1018).

(c)
Hiski käy (.) se on nyt kai niinku mun ikänen ni jatkuvaa taistelua jotain semmosii just komissioita vastaan (p)
(d)
soli kuulemma- ↑mä en ite huamannumut se oli kuulemma Ruatsis ja Ruatsin laival ni ihan sairaasti juonu. (P; Routarinne 2003: 75)

Huom. Lehtikielelle on ominaista esittää ihmisten ja instituutioidenkin ikä tai puoluekanta nimen jäljessä olevina parenteettisina lisäyksinä:

 
Paavo Lipponen, 59, valittiin hallituksen muodostajaksi. (L) | Nato, 50, pommitti ihmisoikeusjulistusta. (l) | Kaupunkisuunnittelusta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen (sd) rauhoittelee jo asukkaita. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa

Jälkilisäykset

Appositio

Lohkeama eteenpäin

Lauseet lisäyksinä

Parenteettiset lisäykset

Puhuttelulisäykset

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot