Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina > Appositio > Kiinteä appositiorakenne > § 1061 Kiinteän appositiorakenteen tuntomerkit

§ 1061 Kiinteän appositiorakenteen tuntomerkit

Kiinteä appositiorakenne ei edusta sen enempää määrite- kuin liitynnäissuhdettakaan. Kuten löyhäkin, se edustaa predikaatiosuhdetta. Lisäyksistä se eroaa siinä suhteessa, että rakenne ei erotu puheessa prosodisesti kahdeksi eri osaksi. Tämä heijastuu kirjoitukseen niin, ettei osia eroteta toisistaan välimerkein. Jälkiosaan ei myöskään liity sellaisia elementtejä kuin toisin sanoen, nimittäin tai esimerkiksi. Tapauksia on karkeasti ottaen kahta tyyppiä: sellaisia, joiden alussa on pronomini tai proadverbi, ja sellaisia, joiden alkuosana on nimike ja jälkiosana tyypillisesti erisnimi (» § 1062).

Persoonapronominit muodostavat niitä seuraavan leksikaalisen nominaalisen lausekkeen kanssa aina kiinteän appositiorakenteen (a). Jälkimmäinen lauseke ilmaisee, keitä tai millaisia pronominin tarkoitteen alaan kuuluu. (Vrt. myös » § 1077.) Lauseen predikaatti kongruoi persoonapronominin kanssa.

(a)
Tarjoamme helsinkiläisille ja teille vierailijoille korkeatasoista kulttuuria sen omimmassa ympäristössä – –. (l) | Työttömyyteen on käytävä käsiksi kaikella sillä tarmolla, joka meistä suomalaisista löytyy – –. (E) | Siellä oli jäätä, ja minä onneton valitsin väärät renkaat. (l) | Sinä jos kuka ymmärrät mitä tarkoitan. (l)

Paikkaa ilmaisevat proadverbit muodostavat kiinteän apposition niitä seuraavan adverbilausekkeen (b), paikallissijaisen substantiivilausekkeen (c) tai adpositiolausekkeen (d) kanssa. Samoin käyttäytyvät leksikaalistuneet adverbit kuten kotona.

(b)
Ajattelen, että siellä jossakin kotona minua katselee joku mukava ihminen tai mukava perhe. (l) | Mies pitää saada tänne takaisin mahdollisimman pian. (l) | Mitä sakkia nuo tuolla kauempana ovat? (k)
(c)
Kauniilla ilmalla voin pitää työni täällä vintillä, koska tänne tulee hyvin valoa. (l) | Kai se aloite tuli tuolta kaupungin korkeimmasta johdosta. (l) | – – elintaso on tuntuvasti korkeampi kuin kotona Suomessa. (l)
(d)
Voinko hetkeksi istahtaa tuonne kamiinan ääreen? (k) | Hän kääntyi selin ja loput kuulin sieltä tiskin takaa itkun lomassa. (k)

Kiinteiden appositiorakenteiden erottaminen peräkkäin sijoittuvista adverbiaaleista ei ole yksiselitteistä. Kiinteästi toisiinsa liittyvissä adverbiaalijonoissa esiintyy usein ensimmäisenä jäsenenä ajan adverbeja nyt, silloin, joskus (e). Näitä deiktisiä adverbeja voidaan pitää kiinteän appositiorakenteen osina samaan tapaan kuin paikkaa ilmaisevia proadverbeja. Vastaavasti sellaiset ajan ilmaukset kuin aamulla hyvissä ajoin tai illalla kuudelta voidaan nähdä appositiorakenteena.

(e)
Eikä enää ole yhtä kiire kuten joskus nuorena, säestää Turunen. (l) | Irinan oli määrä heti aamulla lähettää teatteriin viesti, ettei hän kykene tanssimaan – –. (k) | Eikä tänään must ollu niin (.) hirvittävän kuumaa ku, – – ainakaan nyt illalla (p)

Huom. Pronominien taivutusmuotoja siinä ja tuohon käytetään sekä tarkenteina että itsenäisinä paikanilmauksina. Jälkimmäisessä tapauksessa ne ovat appositiorakenteen osia.

 
Mietin siinä peilaillessani, ryhtyisinkö tuon näköisen ihmisen kanssa pitämään ravintolaa. (k) vrt. Siinä porukassa en viihdy. | Ja sitten käyt mahallesi tuohon lattialle. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa

Jälkilisäykset

Appositio

Lohkeama eteenpäin

Lauseet lisäyksinä

Parenteettiset lisäykset

Puhuttelulisäykset

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot