Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina > Appositio > Kiinteä appositiorakenne > § 1062 Naapurimaassa Norjassa vs. naapurimaa Norjassa

§ 1062 Naapurimaassa Norjassa vs. naapurimaa Norjassa

Ammattia, arvoa, asemaa, tehtävää tai muuta vastaavaa luokitusperustetta ilmaisevat substantiivilausekkeet toimivat taipuvien erisnimien taipumattomina nimikemääritteinä (a) (» § 602). Lauseaseman mukaan taipuvina vastaavansisältöiset ilmaukset muodostavat kiinteitä appositiorakenteita, joiden rakenne puolestaan on NP + NP (b). Näistä pidetään erillään ns. tukisubstantiivit, jotka tyypillisesti edeltävät substantiivilauseketta ja taipuvat tämän puolesta: sanassa kirja, sivuilla 9–10 (» § 567).

(a)
Nimikemäärite:Etelä-Afrikassa palvelimia on 83 339. Naapurimaa Mosambikissa palvelimia on 26. (L) | Helsingin yliopiston vararehtori Arto Mustajoen mukaan yhteiskunnan tulisi oppia hyödyntämään väitelleitä. (L)
 
Kiinteä appositio:Naapurimaassa Mosambikissa palvelimia on 26. | He esittävät saman ohjelman myös Klemetin syntymäkunnassa Kuortaneella. (l) | Helsingin yliopiston vararehtorin Arto Mustajoen mukaan – –. (L)

Tyypillisiä kiinteän appositiorakenteen alkuosia ovat useasta sanasta koostuvat tehtävä- ja virkanimikkeet (b). Tavallisimmin appositiorakenteen jälkiosana on erisnimi, mutta kyseeseen voi tulla myös muu nimi, kuten lajinnimi (c).

(b)
Sähkösanomat-lehti haastatteli Vattenfall-konsernin pääjohtajaa Carl-Erik Nyquistiä elokuun lopussa Oulaisissa, – –. (L) | Se [jussipaita] tehtiin Lapualla suomalaisen sankarihahmon, Pohjalaiset-näytelmän Harrin Jussin roolipaidaksi, kun näytelmä kantaesitettiin pitäjässä 1914. (l)
(c)
– – kukintansa aloitteleva Ahvenanmaan maakuntakukka kevätesikko. (l) | Kansalliskalaamme ahventa kannattaa pyytää, sillä sen maku on mannaa. (l)

Possessiivisuffiksi liittyy kiinteän appositiorakenteen ensimmäiseen osaan, jolloin jälkiosana oleva erisnimi toimii tarkentavana (d).

(d)
– Arvaa, mikä viikko nyt on? kysyin avustajaltani Sannalta. (L) vrt. *kysyin avustaja Sannaltani.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa

Jälkilisäykset

Appositio

Lohkeama eteenpäin

Lauseet lisäyksinä

Parenteettiset lisäykset

Puhuttelulisäykset

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot