Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina > Jälkilisäykset > Liitekysymykset lisäyksinä > § 1058 Sehän on poliisin tehtävä, vai mitä?

§ 1058 Sehän on poliisin tehtävä, vai mitä?

Liitekysymys on kysymyspartikkelillinen lauseke, joka muuttaa puhujan edellisen lausuman illokutiivisen sävyn tarkistavasta väitteestä selväksi kysymykseksi. Tyypillinen väitteeseen lisätty liitekysymys muodostuu partikkelista vai ynnä kysymyssanasta kuinka ~ miten tai mitä ~ mikä taikka yhdyspartikkelista niinkö (a). Jos interrogatiivimuotoiseen lausumaan liittyy vastaavanlainen liitekysymys, se tekee vaihtoehtokysymyksestä avoimen useammalle vastaukselle (b). (Ilmauksen käytöstä enemmän » § 16891692.)

(a)
– Sehän on poliisin tehtävä, vai mitä? (k)
TH: Se näkyy ihan selvästi [lapsessa] se maanantaipäivän eri  [laisuus niinkö.
Ä:   [Niin kyllä. (P)
R: Mun vaimoni on kai noin viikko sitte puhunu teiän kanssa siellä Valtimolla
  olevan Kähkölän uuneista ja piipuista vai  [kuinka.
K:   [Nii joo, kyllä. Joo siit on ollu puhetta. (p)
(b)
A: Meinaaksä nyt pitää lomaa sitte heinäkuussa (.) vai miten,
K: Kyllä mää tota m (.) ↑mä en ihan oikein tiedä sitte että koska mä pitäsin mutta (.) kyllähä sitä täytyy vähä yrittää pitää lomaa että, (.) että että. (p)

Lisäyksessä saattaa olla mukana myös puhutteluilmaus (c). Tämä käytäntö on tavallisempi puhetta simuloivassa kaunokirjallisessa tekstissä kuin vapaassa keskustelussa.

(c)
Kyllä me Martin kanssa sillä mielellä tultiin, että sveitsinleike, vai mitä Martti! (k)

Huom. Lisäyksen tavoin toimii kohteliaisuusfraasi ole ~ olkaa hyvä, joka usein sijaitsee vuoron lopussa joko integroituneena lausuman osaksi tai omana prosodisena kokonaisuutenaan.

 
Aikamme rientää, ja seuraava kysymys, se tulee Lammilta, Seija Palen, olkaa hyvä. | Voitteko toistaa kysymyksen. Olkaa hyvä. (TV; Muikku-Werner 1993: 243)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa

Jälkilisäykset

Appositio

Lohkeama eteenpäin

Lauseet lisäyksinä

Parenteettiset lisäykset

Puhuttelulisäykset

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot