Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina > Parenteettiset lisäykset > Parenteesit > § 1072 Parenteesin sijoittuminen syntaktiseen rakenteeseen

§ 1072 Parenteesin sijoittuminen syntaktiseen rakenteeseen

Parenteettinen lausuma voi sijoittua useisiin kohtiin meneillään olevaa kieliopillista rakennetta. Lauseessa se sijoittuu subjektin ja predikaattiverbin väliin (a), verbin ja objektin tai muun täydennyksen väliin (b) tai keskelle substantiivilauseketta määritteen ja sen pääsanan väliin (c). Vaikka parenteettinen lausuma on ympäristöönsä nähden syntaktisesti irrallinen, se voi kiinnittyä kehysrakenteeseensa tekstuaalisesti, esim. pronominien avulla (b–d).

(a)
Tuulikki (Tuulikki Karjalainen on yksi Kuhmon musiikkijuhlien perustajista, nykyisin hän on Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja) sanoi joskus, että jumalainen idea vaatii jumalattomasti työtä. (l)
(b)
Miten te voitte niinkun sanoa että (.) Suomella on yleensä varaa maksaa (.) ainakin mun mielestä (.) tää on kaupunkilaisen näkökulma mutta ylisuuria (.) maataloustukia. (TV) | Toihan on toi Repen entinen poikaystävä niin sen pikkuveli ku se on Hiski nii Hiski käy (.) se on nyt kai niinku mun ikänen ni jatkuvaa taistelua jotain semmosii just komissioita vastaan ku se haluais ite virallistaa sen nimensä. (p)
(c)
Keisari Leopold I kohotti Paul Esterházyn ruhtinaan arvoon ja teki tästä Unkarin – tuolloin osa Itävallan ja Pyhää saksalais–roomalaista keisarikuntaa – käskynhaltijan, palatinuksen. (L) | Mä ajattelin tehdä tietokoneella tämmösen (.) aa nelosen se oli kai Naavan Sakarin idea mikä toimis lippuna ja ohjelmana saman tien ja täällä sitten lukee blaa blaa ja kahvitarjoilu – –. (P; Tiainen-Duvallon 2002)

Kerronnassa tavallinen parenteesin paikka on johtoilmauksen ja referaatin välissä (d).

(d)
Mutta – luin juuri eilen – tämä on siis kvanttimekaniikkaa – että se pitää ottaa huomioon myös aineen rakenteessa, tarkoitan aika. (k) | Mä oli sillai ensi mä meinasi et mä en ota mu- s’ mä olin vaa et no kiitos, (P; Routarinne 2003: 121)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa

Jälkilisäykset

Appositio

Lohkeama eteenpäin

Lauseet lisäyksinä

Parenteettiset lisäykset

Puhuttelulisäykset

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot