Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina > Jälkilisäykset > Konjunktiolla ja konnektiivilla liitetty lisäys > § 1057 Tee se ja äkkiä ~ mutta vasta huomenna

§ 1057 Tee se ja äkkiä ~ mutta vasta huomenna

Lauseeseen voidaan liittää syntagmaattinen tai paradigmaattinen jatko myös ja-konjunktion välityksellä, mutta muuten samoin ehdoin kuin edellä on kuvattu. Varsinkin kirjoitetussa tekstissä tätä käytetään tyylikeinona: ilmauksen eksplikoimiseen ja kärjistämiseen. Lauseeseen jatkoksi liitetty adverbiaali tuo siihen jonkin rajaavan tai korostavan lisän, mikä näkyy myös esim. vahvistavista adverbeista kuten vielä(pä), varsinkin.

Huolehtikaamme vain siitä, että saamme entistä laadukkaampaa perunaa lautasellemme – ja paljon. (l) | ”Saksan tunnetuin elävä kirjailija saa ansioistaan Nobelin palkinnon – ja myöhässä.” (L) | Tykkään juosta ja varsinkin Pirkan Hölkän aikuismaisessa seurassa, jossa huumori lentää mukavasti. (l)
Kati: No mitäs kuuluu.
Mikko: Mitäs ihmeempää sataa ja kovaa. (p) vrt. Sataa kovaa
TH: Siis oot kääntänyt hampurilaisia.
JS: Mä olen tehny näiden öö ei satu oleen hampurilaisketju sattuu oleen vastaava pikaruokaketju. Ja sitte hoitoalan ihmisten kanssa. Ja toistuvasti. (TV)

Konjunktiolla alkavan lisäyksen erottaa rinnastuksesta sillä perusteella, että lisäyksessä konjunktiota ei käytetä liittämään yhteen samanfunktioisia jäseniä. (Rinnastuksen rajaamisesta » § 1090.) Seuraavassa on substantiivipredikatiivin sisältäviä lauseita, joihin lisäykseksi liittyy ja-konjunktion avulla adverbiaali:

 
Tämä on persoonallinen rakennus ja todella hyvällä paikalla (l). | – Kas vaan, minkälainen pikkuporvari sinusta on kehkeytynyt ja vielä yhtäkkiä. (k)

Konjunktiolla mutta tai konnektiivilla kuitenkin alkavat adverbiaalilisäykset tuovat edeltävään lauseeseen jonkin tarkennuksen tai rajauksen:

 
Hänen johdollaan perustettiin jo 1950-luvulla Ratinanpuisto Oy, jonka piti rakentaa huvipuisto Ratinanniemeen. Huvipuisto rakennettiinkin, mutta vasta 1975 ja Ratinan sijaan Särkänniemeen – –. (l) | Kyllä, hän oli aikansa radikaali, mutta säädellysti ja korrektisti (l). | Harrastan myös maanviljelyä kesäisin mutta vain kauniilla ilmalla – –. (l) | Palkkoja korotetaan maaliskuun alusta 2,5 prosenttia, kuitenkin vähintään 220 markkaa kuukaudessa. (l)

Vain puheelle ominainen on konjunktiolla tai tehty lisäys, joka sisältää yleistävän, indefiniittisen ilmauksen. Tällainen lisäys vähentää edellä esitetyn ilmauksen kategorisuutta.

Pilvi: Noi on vähän niinku ois niis tommosii (.) mitä nää nyt on veden pyörteitä.
Elvi: [Joo.
Pilvi: [tai jotain. (p)
Armi: Mä aattelin et mä voisin seittemäks yrittää.
Kati: Sehän olis oikein kiva.
Armi: Tai jotain semmosta, (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa

Jälkilisäykset

Appositio

Lohkeama eteenpäin

Lauseet lisäyksinä

Parenteettiset lisäykset

Puhuttelulisäykset

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot