Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina > Lauseet lisäyksinä > Jälkijohtolause lisäyksenä > § 1070 Suoran esityksen keinot lisäysten näkökulmasta

§ 1070 Suoran esityksen keinot lisäysten näkökulmasta

Epäsuorassa esityksessä johtolauseen verbinä on kommunikaatioverbi, joka tyypillisesti saa lauseobjektin (a) (» § 1476). Kun johtolause edeltää suorassa esityksessä referaattia, tällaista syntaktista suhdetta ei verbin ja referaattina olevan ilmauksen välillä ole (b). Kirjoitettaessa lauseet merkitään erilleen jollakin välimerkillä (kaksoispisteellä, lainausmerkeillä, ajatusviivalla). Tällöin lauseiden välinen suhde on löyhän parataktinen (c).

(a)
Lasse sanoi ~ kertoi, että teos on ilmestynyt.
(b)
Lasse huomautti: teoshan on jo ilmestynyt.

Ns. jälkijohtolause seuraa referaattia ja tässäkään tapauksessa ei ole lauseiden välisiä alistuksen merkkejä. Jälkijohtolause onkin syntaktisesti tulkittavissa lisäykseksi.

(c)
Teoshan on jo ilmestynyt, Lasse huomautti.
 
Minä en oikein olisi puhetuulella, hän sanoi hiljaisella äänellä. (k) | En minä tiedä, hän sanoi ja näytti onnettomalta. (k) | Jos sinä puhutat sen, Harjunpää kuiskasi Onervalle. (k) | Nyt voi suojan sitten ottaa pois, ei ole Kaukoa enää, leski huomautti alakuloisena Olavi Harjulalle, kun hän kävi esittämässä surunvalittelunsa. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa

Jälkilisäykset

Appositio

Lohkeama eteenpäin

Lauseet lisäyksinä

Parenteettiset lisäykset

Puhuttelulisäykset

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot