Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivin adjektiivimainen käyttö > § 602 Sika hyvä, nappi suoritus, tosi nastaa

§ 602 Sika hyvä, nappi suoritus, tosi nastaa

Substantiivit ja adjektiivit erottuvat suomessa toisistaan syntaktisesti ja morfologisestikin, vaikka erottavat tekijät eivät ilmene kaikissa yhteyksissä. Molemmat voivat ilmaista ominaisuutta, mutta eri tavoin. Substantiivit kuten ihanuus ja äidillisyys esittävät ominaisuuden entiteettinä, kun taas adjektiivit ihana ja äidillinen luonnehtivat entiteettiä. Substantiivin muodostama lauseke toimii tyypillisesti lauseessa subjektina, objektina, predikatiivina ja adverbiaalina eikä esiinny substantiivin kongruoivana määritteenä niin kuin adjektiivi (vihreässä ~ *vihreydessä autossa). Lisäksi substantiiviin liittyy possessiivisuffiksi, mutta adjektiiveista vain harvoihin (tyypistä kaltaiseni » § 614). Substantiivi on nominatiivi- tai genetiivimuotoisena tyypillinen yhdyssanan määriteosa (vihreysajattelu, kauneudentaju) (» § 409411).

Monet erityisesti ihmisryhmiin viittaavat sanat kuten suomalainen tai työtön esiintyvät paitsi adjektiiveina, myös substantiiveina (» § 626). Substantiiveillakin on adjektiivimaista käyttöä. Sellaisia substantiiveja kuin nappi, nasta, kettu voidaan käyttää substantiivin määritteinä, jolloin ne eivät viittaa tarkoitteeseen vaan ilmaisevat lausekkeen tarkoittaman entiteetin ominaisuutta ja toimivat siis adjektiiveina. Tyypillisesti ne esiintyvät nominatiivisijaisen substantiivin määritteinä predikatiiviasemassa:

 
Loistavaa, aivan nappi suoritus. (E) | Panttila on sen verran kettu mies, ettei häntä kovin helppo ole ohittaa. (l) | Foto olisi nasta juttu! (E)

Ylipäätänsäkin puhutulle kielelle on ominaista substantiivien, myös erisnimien, käyttö affektiivisina arvottavina adjektiiveina, jotka voivat komparoitua ja saada astemääritteitä ja esiintyä paitsi predikatiiviasemassa, myös kongruoivina substantiivin määritteinä sekä adjektiivin tai adverbin intensiteettimääritteinä:

 
– – olikin tosi nastaa. (l) | Olisi tietenkin nastempi laulaa englanniksi. (E) | – – yliopisto voi – – harjoittaa yhä huipumpaa huippututkimusta. (A) | Nyt kun se ei ole enää ihan pentu, se on kyllä jo rauhoittunut selvästi. (E) | Kone ei ole aivan ikäloppu. (E) | ”Se on ihan sika hyvä, ja hauska!” (E) | idea on täysin paska (E) | Se oli paska homma, että Jyrki loppu. (E)

Myös voimasanasubstantiivien genetiivimuodot esiintyvät intensiteettimääritteinä, esim. vitun hienot kotisivut (E) (» § 664).

Komparoituvia ovat lisäksi mm. suhteellista sijaintia tai ajankohtaa ilmaisevat substantiivit adverbiaalikäytössä, esim. rannempana, illemmalla (» § 302).

Substantiivien ja adverbien rajankäynnistä » § 684686, substantiivien ja postpositioiden rajankäynnistä » § 693.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot