Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivien substantiivikäyttö > Ihmistarkoitteiset sanat > § 626 Savolaiset, rohkeat, syrjäytyneet: substantiivi vs. adjektiivi

§ 626 Savolaiset, rohkeat, syrjäytyneet: substantiivi vs. adjektiivi

Tavallisinta adjektiivien substantiivikäyttö on monikossa viitattaessa ihmisryhmiin, mutta on mahdollinen yksikössäkin. Sanat merkitsevät kontekstissaan esim. kansalaisuutta, aatteellista tai sosioekonomista ryhmää, ikäryhmää, luonteenpiirrettä, ulkonäköä tai terveydentilaa edustavia ihmisiä:

 
suomalaiset, savolaiset, helsinkiläiset, ulkomaalaiset | punaiset, vihreät | mustat, valkoiset | nuoret, vanhat, vastasyntyneet, kouluikäiset, aikuiset, 3-vuotiaat | hyvät, pahat, kauniit, rohkeat, rumat | kuurot, sokeat, vammaiset | köyhät, rikkaat, syrjäytyneet, vähäosaiset, työttömät | vieras, syyllinen, syytetty, uskovainen

Kongruoivina määritteinä tällaiset sanat ovat selvästi adjektiiveja. Substantiivimaisimpia ne ovat tyypillisissä substantiivin lauseasemissa eli subjektina, objektina ja adverbiaalina sekä genetiivimääritteenä tai postposition täydennyksenä. Predikatiiviasemassa sanaluokka neutraalistuu.

 
Kongruoiva määrite: adjektiiviOlen eri yhteyksissä puolustanut suomalaisia sanoja, – –. (l) | – – vihreitä hukkaääniä kertyi 11 vaalipiirissä 56000. (l) | Leikkitoverini olivat mustia lapsia. (l) | – – työttömillä nuorilla on vyö tiukalla. (l) | – – vammaisille opiskelijoille tarkoitettu atk-työasema. (a)
 
Subjekti, objekti, adverbiaali: substantiiviSuomalaiset ovat pillerinsyöjäkansaa. (l) | – – espoolainen epäonnistui hieman lähdöissään – –. (l) | Clintonille vankimman tuen antavat nuoret, vanhukset ja vähäosaiset. (l) | Ne ovat elokuvia, joissa naisia, mustia ja köyhiä ei ole olemassa. (l) | – – näissä vaaleissa tuemme vihreitä. (l) | – – kuuroilla on oikeus viittomakielen tulkkipalveluihin – –. (l)
 
Genetiivimäärite tai postposition täydennys: substantiivi– – samalla voidaan kokeilla ja kehittää vammaisten uusia hallintalaitteita. (l) | Pormestari Koch oli keskustellut mustien kanssa baptistikirkossa. (l) | Kuilu rikkaiden ja köyhien, voimakkaiden ja heikkojen välillä ei ole kaventunut. (l)
 
Predikatiivi: substantiivi ~ adjektiiviSurmasta pidätetyt miehet ovat suomalaisia – –. (l) | He puhuvat ainoastaan espanjaa. He ovat mustia, mutta heitä kohdellaan latinoina. Kieli ratkaisee. (l) | Jos olet köyhä, työtön tai sairas, niin olet kirouksen alla. (l)

Substantiivikäytössään ryhmään kuulumista ilmaisevat nominit voivat saada oman kongruoivan määritteen.

 
– – [konttorin] asiakkaina on koko joukko pieniä yrityksiä ja yksityisiä helsinkiläisiä. (l) | On todettu, että kotona asuminen on monelle vakavastikin sairaalle parasta hoitoa. (E)

Substantiivipiirre on sekin, että sanat esiintyvät appositiorakenteissa, esim. me suomalaiset (» § 1052). Adjektiivimaista kuitenkin on se, että substantiivisesti käytettyyn adjektiiviin ei yleensä liity possessiivisuffiksia. Mahdollista se kuitenkin on (mm. rakas on substantiivisena suffiksillisessa käytössään yleinen):

 
Lentävä suomalaisemme [Renny Harlin] toimi tosin vain elokuvan tuottajana – –. (l) | Rakennusalan työttömistämme peräti 36 prosenttia on ollut vailla työtä yli vuoden. (l) | Kahdeksanvuotiaani kanssa olemme nauttineet, itkeneet ja iloinneet jo monen vuoden ajan tamperelaisten lastenteattereiden esityksissä. (l) | – – käykääpä tutustumassa nuorenne vapaa-ajanviettopaikkaan. (E)

Vaikka adjektiivi saisi adjektiiville tyypillisiä määritteitä tai komparoituisi, se voi silti käyttäytyä substantiivisesti. Lauseke on siis adjektiivimaisuudestaan huolimatta syntaktisesti kuin NP.

 
Toimintaan pääsevät mukaan hyvin nuoretkin, vaikka matseissa esiintyvät tytöt ovat yleensä jo yli 16-vuotiaita. (L) | Kaikkein viisaimmat tietävät, että talvirenkaiden käyttäminen kesällä on hölmöläisten puuhaa. (l)

Huom. Sekä substantiiveina että adjektiiveina esiintyvät myös pro-sanakantaiset lAinen-johdokset kuten meikäläinen, sikäläinen: Meikäläinen ei tiennyt asiasta mitään; – – ruokamatka Ruotsiin ja Tukholmaan on aina hintansa väärti. Siellä ollaan vuosia edellä meikäläistä kehitystä, – – (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot