Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivien luokkia > § 604 Luokitteluperusteita

§ 604 Luokitteluperusteita

Adjektiiveja luokitellaan eri perustein. Merkityksen perusteella voidaan erottaa suhteellisia ominaisuuksia kuvaavat adjektiivit kuten pieni, ihana, jotka ilmaisevat substantiivin tarkoitteesta tai puhujan asenteesta riippuvia ominaisuuksia (» § 605), ja toisaalta absoluuttisia ominaisuuksia kuvaavat adjektiivit kuten lasinen, musiikillinen, joiden merkitys on substantiivin tarkoitteesta ja puhujan asenteesta riippumaton (» § 606). Adjektiivin ilmaiseman ominaisuuden laatu vaikuttaa siihen, komparoituuko adjektiivi ja millaisia astemääritteitä se saa. Syntaktisestikin omanlaisiaan adjektiiveja ovat yksilöivät adjektiivit (» § 608), inen-loppuiset suhteutusadjektiivit kuten (minun) mittaiseni (» § 609), proadjektiivit sekä taipumattomat adjektiivit (» § 610). Oman ryhmänsä muodostavat myös adjektiiveiksi leksikaalistuneet sekä adjektiivisesti käytettävät partisiipit (» § 630632).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot