Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen > Leksikaalistunut partisiippi > § 630 Taitava, mahtava, vakuuttava

§ 630 Taitava, mahtava, vakuuttava

Adjektiiveiksi katsotaan partisiippimuotoiset sanat, jotka ovat adjektiivistuneet eli leksikaalistuneet adjektiiveiksi. Partisiipin leksikaalistuminen on lähinnä adjektiivisesti käytettyjen partisiippien vakiintumista sanastoon; lisäksi on jonkin verran substantiivileksikaalistumia: etsivä, kannettava, tehtävä, valtuutettu, syytetty. Leksikaalistumista osoittaa se, että partisiipin merkitys on erikoistunut verrattuna vastaavaan leksikaalistumattomaan partisiippiin, esim. mahtava, taitava, tukeva, vakuuttava (’luottamusta herättävä’), menevä (’aktiivinen’); vrt. kotiin menevä lapsi. Käyttöön vakiintunut, taajaan esiintyvä partisiippi voi olla leksikaalistunut ilman eriytynyttä merkitystäkin kuten esim. tunnekausatiiviverbien VA-partisiipit epäilyttävä, huolestuttava, huvittava, kiinnostava, naurettava, pelottava, tyydyttävä, yllättävä sekä monet mentaalisten tilanmuutosverbien NUT-partisiipit, esim. huolestunut, ihastunut, innostunut, kiinnostunut, pettynyt, suuttunut, väsynyt. Leksikaalistuminen on sanakohtaista eikä koske saman verbin kaikkia partisiippeja: esim. leksikaalistuneella VA-partisiipilla vakuuttava ei ole leksikaalistunutta NUT-vastinetta vakuuttanut.

Leksikaalistuminen on sitä selvempää, mitä enemmän adjektiivikäyttö on merkitykseltään eriytynyt partisiippikäytöstä. Selvä merkki adjektiivistumisesta on se, että partisiippiin voi liittää kieltoprefiksin epä-. Sen sijaan partisiippia vastaava kielteinen muoto on normaalisti mAtOn-päätteinen: laulava, laulamaton (*epälaulava) (» § 526):

 
luotettava, epäluotettava | miellyttävä, epämiellyttävä | uskottava, epäuskottava | pätevä, epäpätevä

Samalla partisiipilla voi olla käyttöä sekä leksikaalistuneena että varsinaisena partisiippina. Esimerkiksi sanan vakuuttava esiintymät ovat yleensä leksikaalistumia (’luottamusta herättävä’), eivät kuitenkaan aina. Leksikaalistumattomana partisiippi saa kantaverbinsä laajennuksia.

 
Skeptisyyttään vakuuttava Ryback (l) | Esimerkiksi Mersuaan vakuuttavalle kasko tulisi siten maksamaan 750 markan omavastuulla 16206 markkaa – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot