Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivilauseke > Astemääritteet > § 616 Mitattavaa ominaisuutta kuvaavien adjektiivien määritteet

§ 616 Mitattavaa ominaisuutta kuvaavien adjektiivien määritteet

Mitattavaa ominaisuutta tarkoittavat adjektiivit kuten pitkä, vanha saavat mittayksikköä ilmaisevia määritteitä (a):

(a)
10 kilometriä ~ 10 tuntia pitkä, toista metriä leveä, 15 cm korkea, puoli tuumaa syvä, 500 sivua paksu, vuoden ~ 40 vuotta vanha

Osma eli objektin sijainen määrän adverbiaali esiintyy partisiippien kuten painava, kestävä kanssa verbiltä periytyvänä (b), vrt. verbi-ilmaukset painaa kilon, ei kestä tuntiakaan.

(b)
gramman ~ 10 kiloa painava, markan ~ 10 euroa maksava, kolmatta tuntia kestävä

Jos kyse ei ole mitattavasta ominaisuudesta, mittailmaus on mahdollinen vain kun adjektiivi on komparoitu tai kun siihen liittyy määrite liian.

(c)
– – liikevaihto olisikin ilman yllättäen paljastettuja tappioita ollut 20 prosenttia edellisvuotta parempi. (l) ~ *20 prosenttia hyvä | – – Ruotsin kruunu on noin parikymmentä prosenttia liian halpa, – –. (l)

Suhteutusadjektiivien muodostamista mittailmauksista kuten 74 vuoden ikäinen, 100 miehen vahvuinen joukko » § 613.

Interrogatiiviset kuinka ja miten esiintyvät kysymyksissä ja huudahduksissa (d). Niitä käytetään lisäksi yhdentekevyyttä ilmaisevissa rakenteissa, esim. miten ~ kuinka x tahansa ~ vain (e) ja vaikka – – miten ~ kuinka x (tahansa) (f) (» § 759760).

(d)
Miten vanha sinä olet? (k) | Kuinka suuria maksusuoritukset ovat olleet? (l) | Olen oppinut flirttailemaan ja huomannut, miten kivaa se on! (l) | Ah miten mautonta! (l) | Jessus kuinka hyvännäköinen se on. (k)
(e)
Organisointimallit saavat kehittyä kuinka monimutkaisiksi hyvänsä – –. (k) | Kulttuurisivuilla voi olla kuinka sofistikoitu vain, ne sivut on helppo hypätä yli. (k)
(f)
– – ei niistä [tehtävistä] pysty suoriutumaan kunnolla, vaikka yhteisön toimivuus olisi miten hyvä tahansa. (E) | Cinecittàn johtajilla on tyyliä: Vaikka elokuva oli kuinka huono, kriitikot kehuivat kohteliaisuuttaan. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot