Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Samantekevyyden kvanttoripronominit > Vaikka kuka ~ mikä > § 760 Ääriarvon pronomineja

§ 760 Ääriarvon pronomineja

Oma pro-sanatyyppinsä on ’mitä tahansa’ -tulkintaisista vaikka-lauseista (» § 761) eriytynyt tyyppi vaikka kuka ~ mikä. Se esiintyy saavutuksen ja mahdollisuuden ilmauksissa (a) sekä ilmaisemassa luettelon avoimuutta (b).

(a)
Tehän saattaisitte olla vaikka kuka. (k) | Hänen mielestään Tappara on nyt valmis vaikka millaisiin urotekoihin. (l) | Se muisti että minä jaksan vaikka miten kauan matkia. (k)
(b)
Siellä on missejä ja malleja ja vaikka ketä. (k) | Hän on matkustanut Namibiassa, Etelä-Afrikassa, Sambiassa, Senegalissa ja vaikka missä. (l)

Vaikka kuka ~ mikä ilmaisee ylintä arvoa jollakin implisiittisellä asteikolla. Tästä skalaarisesta merkityksestä johtuu, että se esiintyy määrän ja mitan ilmauksissa kuten vaikka miten kauan ~ kaukana, vaikka kuinka paljon sekä kiteymässä vaikka millä mitalla. Lauseessa Muistan vaikka mitä mutta en kerro (k) pronomini vaikka mitä antaa ymmärtää, että puhuja muistaa suuren joukon asioita, joille hän ei aseta rajaa; asteikolla ylimpänä olevien asioiden lisäksi hän muistaa myös alempana olevat (helpommin muistettavat, vähemmän kiinnostavat). Vaikka mikä -pronomineista puuttuu kuka ~ mikä tahansa -tyypin merkitys ’jokainen mahdollinen’ (vrt. Muistan mitä tahansa).

Mahdollisuutta ilmaisevissa lauseissa mikä tahansa- ja vaikka mikä -tyypin pronominit ovat merkitykseltään lähellä toisiaan (c), mutta toisin kuin mikä tahansa, vaikka mikä esiintyy myös tosiasiallista tapahtumaa tarkoittavissa lauseissa (d). Kieltolauseessa esiintyy vain mikä tahansa, ei vaikka mikä (e).

(c)
Minä pystyn mihin tahansa ~ vaikka mihin.
(d)
Täällä on tehty valmistelutöitä vaikka kuinka kauan, – –. ~ *miten kauan tahansa | Näyttelit Winnipegissä Kanadassa Hamletia ja monet lensivät sinne vaikka mistä nähdäkseen jokaisen esityksen. (l)
(e)
Mitä tahansa ei sovi kysyä, eikä mihin tahansa kysymykseen vastata. (l)

Huom. Vaikka mikä -tyyppiä muistuttaa tyyppi ties mikä, joka lienee irronnut alisteisesta kysymyslauseesta: Gorgon on sirkustaiteilija jo ties kuinka monennessa polvessa (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot