Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Demonstratiivipronominit > Yleispronomini se > § 723 Tunnistettavuuden ilmaisemisesta rakenteen tukemiseen

§ 723 Tunnistettavuuden ilmaisemisesta rakenteen tukemiseen

Pronomini se ja sitä vastaavat proadverbit kuuluvat suomen yleisimpiin sanoihin. Se on tavallinen sekä itsenäisesti tarkoitteeseen viittaavana (esimerkin a sille, sen) että viittaavan ilmauksen artikkelinomaisena tarkenteena (siitä).

(a)
Luulek sä et Liisa pani pahakseen ku mä sanoin sille siitä sen nauramisesta? (p)

Molemmissa tapauksissa se merkitsee tarkoitteet puhuteltavan tunnistettaviksi. Se-pronominilla on kuitenkin erityisesti puhutussa kielessä tehtäviä, jotka eivät ole yhtä selvästi tekemisissä tarkoitteiden tunnistamisen kanssa. Pronominin tai proadverbin käyttö voi ensinnäkin olla sillä tavoin konventionaalistunutta, ettei tarkoitetta tarvitse tunnistaa. Kyse voi olla paikallisesta säästä (b), televisio- ja radio-ohjelmista (c) tai ”asioista yleensä” (d) (» § 1440).

(b)
Sataako siellä?
(c)
Sieltä tulee jokin ranskalainen elokuva.
(d)
Semmosta se on.

Monikollista pronominia ne käytetään joskus ilman edeltävää mainintaa henkilöistä, joiden identiteetti on kontekstin perusteella irrelevantti tai itsestään selvä (» § 1330):

(e)
S: Vaikk- kun sitä noin sopivasti kaljalla ja noin voitelee nin sitä, (.) noin pysyy pysyy kunnossa
V: Joo. niihä ne väittääkii et, (.) olut pitää lääkärin kaukana, (p)

Tarkoitteiden tunnistamisesta ei myöskään ole kyse, kun se toimii lauseen tukipronominina kantaen yhteyden vaatimaa sijamuotoa (f) (» § 1145). Tukipronomini osoittaa myös tunnistettavuutta, kun siitä käytetään puhutussa kielessä muun taivutettavaksi käymättömän ilmauksen, esim. teoksen nimen yhteydessä (g).

(f)
Oletko unohtanut sen, että nämä piti palauttaa?
(g)
Ooksää nähny sen Tanssii susien kanssa?

Teemana oleva se on puheessa joskus muodollinen subjekti, epäreferentiaalinen subjektin paikan täyttäjä (» § 915). Tällainen on esimerkissä (h) V:n vuoron se. S:n vuorossa oleva sitä on esimerkki pronominin partikkelistumisesta vastaavassa yhteydessä (» § 827).

(h)
S: Nii että kato, (.) sitä on käytävä työssä niin kauan ku työtä on,
V: Se on nykyään (.) pakko (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot