Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Persoonapronominit > Persoonapronominin viittauksen täsmentäminen > § 718 Pronomini ja relatiivilause: sinä, joka...

§ 718 Pronomini ja relatiivilause: sinä, joka...

Persoonapronominin ainoa määritetyyppi on relatiivilause. Se rajoittaa niiden yksilöiden alaa, joiden katsotaan kuuluvan viittauksen piiriin. Sinä-pronominin yhteydessä se ilmaisee, millaista lukijaa tai kuulijaa kutsutaan tulkitsemaan itsensä puhuteltavaksi (a). Monikollisia puheaktipronomineita määrittävä relatiivilause rajaa puhuteltavan (te) tai puhujan (me) edustaman joukon (b).

(a)
Sinulle, jolta intti on vielä suorittamatta, voin sanoa, että kyllä sen läpi selviää, jos vain on huumorintajua eikä rasita itseään turhilla pohdinnoilla. (l)
(b)
Lämmin ajatus kaikille teille, jotka yksin joudutte kohtaamaan hätätilanteita ja sairauksia. (l) | Monet meistä, jotka ovat saaneet kärsiä tavanomaisesta etunimestä, ovat katsoneet paremmin lapsensa etua. (l)

Persoonapronominiin liittyvä relatiivilause voi olla myös epärestriktiivinen (» § 11651167); minä-pronominin yhteydessä näin on aina (c).

(c)
Minua, jonka on taloudellisista syistä tehtävä työtä, – –, heidän on vaikea ymmärtää. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot