Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Universaaliset kvanttoripronominit > Kumpikin, molemmat > § 756 Puhutaan kahdesta yksikössä tai monikossa

§ 756 Puhutaan kahdesta yksikössä tai monikossa

Universaaliset kvanttoripronominit molemmat ja kumpikin (harvemmin kumpainenkin) koskevat kahta yksilöä. Ne ovat distributiivisia samaan tapaan kuin jokainen. Pronominit ovat samamerkityksisiä, mutta eroavat kieliopilliselta luvultaan ja siinä, että kumpikin-sanaan kuuluu myöntöhakuinen liite ‑kin. Molemmat on muodoltaan monikollinen ja liittyy monikolliseen substantiiviin (a). Kumpikin on ensisijaisesti yksiköllinen ja liittyy yksikölliseen substantiiviin (b).

(a)
Yhdennäköisyydestä päätellen siinä oli isä ja tytär. Molemmilla oli kipparitakit yllään. (k) | Tapaturmat rajoittuivat muutamaan nilkan nyrjähdykseen ja kahteen lievään kuulovammaan. Molemmissa tapauksissa varusmiehet olivat unohtaneet asettaa kuulosuojaimet korviinsa. (l)
(b)
Juuri ennen kapeikkoa hän näki kahden siviilipukuisen miehen puikahtavan metsään. Kummallakin oli ase kädessään. (k) | Toinen [raiskaus] tapahtui lauantaiyönä Pihlavassa ja toinen sunnuntaiyönä Porin keskustassa. Kummassakin tapauksessa uhrit olivat 16-vuotiaita. (l)

Kumpikin-pronominin monikkoa käytetään lähinnä nominatiivissa ja partitiivissa. Muoto kummatkin esiintyy molemmat-sanan vaihtoehtona totaaliobjektina tai sen osana (c), yksiköllinen kummankin vain harvoin (d) (vrt. moni ym. » § 764).

(c)
Katsoja näkee molemmat elokuvat yhtäaikaa. (l) | Gabriel Popescu teki Romanian kummatkin täysosumat. (l)
(d)
Vaalitulos yllätti kummankin leirin (l) [otsikko]

Lisäksi sanan kumpikin yksikkö- ja monikkomuodolla on mahdollista erottaa parillisten tarkoitteiden eri tulkinnat toisistaan (e). Niinpä esimerkki (f) kertoo, että puheena on kaksi erityyppistä välinejoukkoa, ei kaksi välinettä. Monikko on yksinomainen puhuttaessa eri entiteettiryhmien lukumääristä, hinnoista tms. (g).

(e)
Kumpikin kenkä on rikki. [kaksi kenkää] | Kummatkin kengät ovat rikki. [kaksi kenkäparia] | Molemmat kengät ovat rikki. [kaksi kenkäparia tai kaksi kenkää]
(f)
Metsästysosastojen osuus on pudonnut edellismessujen neljänneksestä viidennekseen. Kalastusvälineitä esittelevien osastojen osuus on vähentynyt suunnilleen samaa tahtia. Kumpiakin välineitä toki esitellään. (l)
(g)
Kerätyt näytteet olivat peräisin 19 pakkaamosta, joista 12:lla oli pelkästään irtomunia, viidellä vain pakattuja kananmunia ja kahdella kumpiakin. (l) ~ *kumpaakin | Varoja ja velkoja on kumpiakin vajaat 10 miljoonaa markkaa. (l) ~ *kumpaakin

Kieltolauseessa esiintyy yleensä vain molemmat (h), harvoin myöntöhakuisen liitteen sisältävä kumpikin (i).

(h)
Naapurikylistä ei kannattaisi lakkauttaa molempia kouluja. (l) | – Voit ottaa kruunun tai naisen. Molempia et saa, Lascelles totesi. (l) | Kukaan muu ei pärjännyt molemmissa kauden pääkilpailuissa. (l)
(i)
Kummankin [vanhemman] ei kannata tehdä kaikkea, vaikka kummankin on osattava perusasiat vaipanvaihdosta nukkumaanlaittamiseen. (k)

Kuten universaali kvanttoripronomini yleensäkin, pronomini on kiellon vaikutusalassa: lause Ei kannata lakkauttaa molempia kouluja antaa ymmärtää, että toinen ehkä kannattaa lakkauttaa. Sen sijaan kumpikaan toimii samoin kuin kukaan ja mikään: Ei kannata lakkauttaa kumpaakaan (» § 740, 757).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot