Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Demonstratiivipronominit > Demonstratiiviset proadjektiivit > § 725 Tällainen, tuommoinen, semmoinen

§ 725 Tällainen, tuommoinen, semmoinen

Demonstratiiviset proadjektiivit kohdistavat huomion tarkoitteen identiteetin sijasta sen ominaisuuksiin, ja niinpä niitä käytetään mm. adjektiivien yhteydessä (a). Itsenäisenä NP:nä proadjektiivi viittaa tyyppiin, vaikka puheena olisikin yksilöity tarkoite (b). Jos tarkoite on mainittu, proadjektiivi ilmaisee luokan samuutta, ei samatarkoitteisuutta (c). Substantiivin tarkenteena proadjektiivi on yksi indefiniittisyyden osoituskeino (d) (» § 1411).

(a)
me käytii siel se oli ainut tosi hyvä aamiaispaikka kahvi oli sellast hyvää paksua tällast mustaa ranskalaista [osoittaa kahvikuppia kädessään] (P; Erringer 1996: 79)
(b)
Mä en oo ikinä nähnykää tällaista [pitää sormusta kädessään] (P; Erringer 1996: 98)
(c)
Naapureilla on mahdollisuus valittaa suojelupäätöksestä, jos sellainen tehdään. (l)
(d)
Semmonen unkarilainen kuoro tulee kai kolmaskymmenesensimmäinen seitsemättä, ja viipyy yhden tai kaks yötä – – ja niille sit tämmösiä perhemajotuksia kai järjestetään nii mul ois kaks paikkaa (p)

Proadjektiiviin tai sen määrittämään sanaan voi liittyä lause tai kuin-jakso (e). Predikatiivilla, jossa sellainen-sanaan liittyy lause (f), voidaan esittää että-lauseen ilmaisema asiaintila hallitsevan lauseen subjektitarkoitteen ominaisuutena. Proadjektiivia käytetään kuin-jakson kanssa myös tarkoitteiden esittelyyn (g).

(e)
Maaseudulla saattaa märkä lumi aiheuttaa sellaisia sähkökatkoksia, että kinkku jää paistamatta. (l) | Tajusin silloin ettei Iina ollut semmoinen kuin minä kurja olin luullut. (l)
(f)
– – hänen shownsa ovat sellaisia, että ne on pakko nähdä. (l).
(g)
Minä olen ollut yhteydessä semmoiseen pankin henkilökuntaan kuuluvaan kuin ekonomi Kauppilaan. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot