Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Kvanttoripronominien syntaksia > Pronomini ja substantiivilauseke > § 744 Jokainen, jokainen ihminen ja jokainen meistä

§ 744 Jokainen, jokainen ihminen ja jokainen meistä

Kvanttoripronominit esiintyvät sekä itsenäisinä (substantiivisina) että substantiivin tarkenteina. Kvantifiointi rajoittuu yleensä joukkoon, joka itsenäisen pronominin tapauksessa voi ilmetä kontekstista (a). Jos pronominia käytetään itsenäisenä ilman kontekstista ilmenevää rajausta, tarkoitetaan yleensä ihmisiä (b).

(a)
Suihkut takoivat rinnettä ja luodit paukkuivat puihin ja kiviin ja sissit olivat kyyryssä paikoillaan. Moni [sissi] kiroili hiljakseen, useimmat [sissit] pitivät suunsa kiinni, – –. (k) | Alimmaisena olivat valokuvat, jotka se oli kiskonut albumeista. Kaikkiin [valokuviin] oli lyöty silmät rikki. (k) | Olen lukenut ainakin 50 liikkeenjohdon oppikirjaa. Jokaisesta [kirjasta] on löytynyt vähintään yksi kultahippu. (l)
(b)
Fiatin Coupé on kuin veistos. Jokaisella on mielipide sen ulkonäöstä. (l) | Kukaan ei lähde itselleen kuljettamaan tuommoista lastia. (l) | Monelle on varmaan tuttu tilanne se, että nopeasti tai väsyneenä tekstiä silmäillessään yhtäkkiä putoaakin sen juonesta. (a)

Kun kvanttoripronomini määrittää substantiivia, tämä ilmaisee muine mahdollisine määritteineen, mihin joukkoon kvantifiointi rajoittuu. Esimerkissä (c) näitä ovat liikenevät paperierät ja ostajat. Kvanttoripronominit esiintyvät myös kokonaisuuden elatiivikonstruktiossa (d). Tällöin kvantifioitavan joukon ilmaisee elatiivimuotoinen NP, joka on pronominin täydennys samaan tapaan kuin tyypissä osa ostajista tai kuka meistä.

(c)
Jokaiselle liikenevälle paperierälle löytyisi useita ostajia. (l)
(d)
Moni näistä lapsista on kokenut monenkertaisen hylkäämisen… (k) | Meistä yli kolmekymppisistä monet ovat päässeet kiinni ”kunnon kansalaisen” elämään: työ, perhe ja oma koti. (l) | Ei meistä pääse sinne kukaan. (l)

Kokonaisuuden elatiivikonstruktiota käytetään, kun kvantifioitavien joukko on ollut puheena tai on muuten määräinen. Pronominitarkenteen sisältävä NP on määräisyyden suhteen neutraali.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot