Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Universaaliset kvanttoripronominit > Distributiiviset kvanttoripronominit jokainen, joka, (itse) kukin > § 753 Joka ja joka kolmas

§ 753 Joka ja joka kolmas

Suppeakäyttöinen distributiivinen kvanttoripronomini on taipumaton joka ’jokainen’. Se esiintyy vain substantiivin tarkenteena, eikä substantiivilla tällöin ole muita määritteitä.

 
Joka naissuhteen loppuessa tulen hulluksi. (k) vrt. jokaisen uuden naissuhteen ~ *joka uuden naissuhteen

Taipumaton joka esiintyy ajanjaksoa tarkoittavien nominatiivimuotoisten substantiivien muodostamissa ajan adverbiaaleissa (joka ~ päivä ~ aamu ~ vuosi ~ kuukausi ~ viikko ~ joulu ~ hetki) sekä vakiintuneissa ilmauksissa kuten joka kerta, joka tapauksessa, joka suhteessa, joka puolella ~ paikassa. Se esiintyy myös osana kaksisanaista kvanttoripronominia joka ikinen, jonka jälkiosa taipuu normaalisti. Merkitys on sama kuin jokainen-pronominilla mutta affektisempi (a). Saman rakenteinen on kvanttori-ilmaus joka + järjestysluku, joka poimii joukon jäseniä tasavälein (b).

(a)
– Maksan joka ikisen pennin takaisin. (k) | Ennen muuta ay-liikkeen olisi luovuttava joka ikiseen saavutettuun etuun takertumisesta – –. (l)
(b)
Joka kymmenes työskentelee ulkomailla. (l) | Joka seitsemännessä perheessä on siis koira. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot