Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Kieltohakuiset kvanttoripronominit > § 758 Mitään vs. rajatapaukset yksikään, yhtään

§ 758 Mitään vs. rajatapaukset yksikään, yhtään

Pronomineja mitään ja mikään muistuttava mutta pronominien luokan rajamailla oleva sana on yhtään ~ yksikään, joka muistuttaa sellaisia ei-pronominaalisia kieltoa vahvistavia aineksia kuin (ei) ainoakaan ~ ensimmäinenkään, pätkääkään (» § 1636). Kuten lukumäärä yksi, tällaiset ainekset ilmaisevat pienintä, vähintä tai epäodotuksenmukaisinta, mihin sanottu saattaisi päteä. Partitiivimuoto yhtään (a–b) on yleisempi kuin yhtäkään (c). Yhtäkään edellyttää yksilöjoukkoa, yhtään sallii sekä yksilö- (a) että jaollisen tulkinnan (b).

(a)
Ei tällä nurkalla ole yhtään kukkakauppaa. (k) | Hän voisi viettää päivän metsällä ilman kivääriä, ampumatta yhtään laukausta. (k)
(b)
Hintoihin ei pääse yhtään ilmaa. (l) | Avauserä oli sellaista leikkimistä. Siinä ei ollut yhtään aggressiivisuutta, eikä taklauksia. (l)
(c)
Käsittelyn aikana ei käytetty yhtäkään puheenvuoroa muutosesityksistä puhumattakaan. (l) | Jokaisen hevosen pohjahinta oli 15 000 markkaa. Yhtäkään ei jäänyt myymättä, halvin maksoi 16 000 mk plus alv:n. (l)

Mitään ja yhtään puolestaan eroavat siinä, että yhtään koskee nimenomaan määrää: En syö yhtään lihaa ’en pienintäkään lihamäärää’; En syö mitään lihaa ’en minkäänlaista lihaa’. Muoto yhtään onkin eriytynyt määrän adverbiksi, joka voi määrittää verbiä, adjektiivia tai adverbia (d) (» § 656657) ja myös tehostaa muita kieltohakuisia pronomineja (e).

(d)
Mutta ensimmäisenä yönä en nukkunut yhtään. (k) | – Et sä ole yhtään kiltti vaikka ihmiset niin luulee. (k)
(e)
– Ja taatusti en mene Raiviolle puhumaan yhtään mitään. (k)

Huom. Sanalla yksikään on myös pienintä mahdollista merkitsevä mutta myönteistä implikoiva vastine yksikin, kuten esimerkissä Jos yksikin kivääri laukeaa, niin te vastaatte siitä henkilökohtaisesti semstvon edustajille (k).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot