Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Indefiniittiset kvanttoripronominit > § 746 Ilmaisevat indefiniittisyyttä tai määrää

§ 746 Ilmaisevat indefiniittisyyttä tai määrää

Indefiniittiset kvanttoripronominit ilmaisevat, että tarkoitettu entiteetti tai joukko on identifioimaton, yksi monista mahdollisista. Kaikkiin indefiniittisiin pronomineihin sisältyy eksistentiaalinen kvantifikaatio: Joku tulee ’on ainakin yksi (ihminen), joka tulee’. Eri yhteyksissä korostuu joko määrä (’ainakin yksi’) tai tarkoitteen identifioimattomuus.

Kun indefiniittisyys on keskeistä, pronominit joku, jokin ja jompikumpi antavat ymmärtää, että puhuja ei ole selvillä tarkoitteen identiteetistä, ja eräs, muuan ja puheessa käytetty yks(i), että se on puhujan mutta ei puhuteltavan tiedossa. Määrää ilmaistessaan joku ja jokin ovat verrattavissa pronomineihin jokunen ja muutama (a). Määrää ilmaisevana yksi kuuluu numeraaleihin (b) (» § 775).

(a)
Pukeutumiseltaan jonottajat eivät eronneet muista kadun kulkijoista. – –. Toppiksia, maihareita, joku nahkatakki. (k) | Ei pitäisi tehdä hätäisiä johtopäätöksiä, jos kulutus nousee jollakin desimaalilla. (l)
(b)
Minun luokallani on vain yksi lapsi, jonka vanhemmat ovat eronneet.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot