Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Yleistä > § 741 Kvantifioivia proadverbeja

§ 741 Kvantifioivia proadverbeja

Myös monenlaiset adverbit ovat merkitykseltään kvantifioivia. Ajan adverbi voi kvantifioida tilanteita tai ajanhetkiä. Adverbi aina vastaa kvanttoripronominia kaikki (’kaikkina aikoina’), joskus kvanttoripronomia jokin (’joinakin kertoina’) ja usein kvanttoripronominia usea (’monta kertaa’). Seuraavassa on kvanttoripronominien kanssa samavartaloisia proadverbeja:

 
Aika joskus, (ei) koskaan, milloin tahansa, kulloinkin, usein, monesti, harvoin
Paikka jossa(k)in, jonnekin, kaikkialla, (ei) missään, missä vain, moniaalla
Tapa jotenkin, miten hyvänsä, (ei) mitenkään

Lokatiivisista proadverbeista vain tulosijaiset muodot minne (vain) ja jonnekin erottuvat muodoltaan paikallissijaisista (a). Sija- ja lukukongruenssin puute osoittaa muistakin tapauksista, että kyse on proadverbeista (b) (» § 727):

(a)
Ne saattaa sej jälkee mennä jonnekkit toimistoo istumaa (p)
(b)
– – ja haaveissa on oma kesämökki jostain järven rannalta. (l)

Kvanttoripronomineista johdetut adjektiivit, esim. jonkinlainen, kaikenlainen, monenlainen, koskevat ominaisuuksia.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot