Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Pronominien rajankäyntiä > Vertailusanat > § 766 Sama, muu ja toinen johdoksineen

§ 766 Sama, muu ja toinen johdoksineen

Pronomineiksi, proadjektiiveiksi tai ‑adverbeiksi voi katsoa myös seuraavat kuin-rakenteen kanssa esiintyvät sanat (» § 1172). Myös niiltä puuttuu nomineille tyypillinen luokittava merkitys.

  • nominit sama, eri (taipumaton), muu ja toinen
  • adjektiivit samanlainen, samankaltainen, samantapainen; erilainen, toisenlainen, muunlainen sekä vastaava
  • adverbit niin, siten, samoin, toisin, muulloin, muualla

Sanat sama, eri, muu ja toinen ovat sikäli adjektiivimaisia, että ne saavat astemääritteitä: ihan sama, aivan toinen. Sama ja eri saavat kuin-rakenteen tai esiintyvät rakenteessa, jossa vertailtava ja vertailukohta esiintyvät rinnasteisina (a). Tätä vastaavuutta kuin-rakenteen ja rinnastuksen välillä ei ole sanoilla muu ja toinen (b). Muu ja toinen puolestaan eroavat toisistaan siinä, että muu voi koskea osaa joukosta, johon myös vertailtava kuuluu (c).

(a)
Norja ja Suomi ovat samassa asemassa. = Norja on samassa asemassa kuin Suomi. | Antti ja Mikko ovat syntyneet eri puolilla maata. = Antti on syntynyt eri puolella maata kuin Mikko.
(b)
Norjan asema on toinen kuin Suomen. ≠ Norjan ja Suomen asemat ovat toiset.
(c)
Marju oli parin vuoden Agents-yhteistyön alkaessa vasta 16-vuotias. Muu yhtye oli samaa ikäluokkaa. (l) ≠ toinen yhtye

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot