Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Universaaliset kvanttoripronominit > Koko > § 751 Kvantifioiva ja affektinen käyttö

§ 751 Kvantifioiva ja affektinen käyttö

Substantiivia määrittävällä taipumattomalla nominilla koko on kvantifioiva (a) ja ei-kvantifioiva, affektinen käyttö (» § 1721) (b). Jälkimmäinen keskittyy kielteisiin ja kielteissävyisiä arvioita esittäviin lauseisiin. Affektinen koko on pääsanaansa painottomampi.

(a)
Koko vintti on yhtä huonetta. (k) | Oli ajanut junalla koko Suomen läpi. (k) | Sinänsä kauniit nousuprosentit eivät kerro koko totuutta. (l)
(b)
En pitänyt koko ihmisestä, mutta se tuppautui puoliväkisin tutustelemaan. (k) | Taikuri näytti siltä kuin ei olisi ikinä kuullut koko sanaa. (k) | Samassa häntä alkoi ärsyttää koko tapahtuma. (k)

Kvantifioiva koko voi kaikki-kvanttorin tapaan olla kiellon vaikutusalassa (c), affektiivinen ei. Esimerkki (d) on tässä suhteessa kirjoitettuna kaksiselittenen.

(c)
Ei hän enää ajatellut Katria, ei ainakaan koko aikaa. (k)
(d)
En ollut kertonut hänelle koko suunnitelmaa. (k)

Jos lauseen (d) koko tulkitaan kiellon vaikutusalassa olevaksi, se implikoi ’olin jättänyt osan suunnitelmasta kertomatta’. Affektinen merkitys on ’en ollut lainkaan kertonut hänelle suunnitelmasta (saati sitten tehnyt muuten niin kuin pitäisi)’.

Kvantifioiva koko koskee kokonaisuuksien osia: se liittyy jaottomiin substantiiveihin, mutta sellaisiin joiden tarkoitteet ovat jaettavissa osiin. Substantiivi on yksikössä, mutta affektisessa käytössä monikkokin tulee kyseeseen: En pidä koko naapureista. Kvantifioiva koko esiintyy paljon ajan ja matkan ilmauksissa, esim. koko ajan ~ aikana ~ päivän ~ päivänä ~ ikänsä ~ matkan.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot