Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Demonstratiivipronominit > Pronominien paikallissijat ja lokatiiviset proadverbit > § 727 Merkitykset rakenteet: tuolla ulkona vs. tuolla vehkeellä

§ 727 Merkitykset rakenteet: tuolla ulkona vs. tuolla vehkeellä

Samanasuisella proadverbilla ja paikallissijaisella pronominilla on erilaiset tulkinnat:

 
  Proadverbi Pronominin paikallissija
Tuolla ei voi tehdä mitään. ’tuolla ulkona’ ’tuolla vehkeellä’
Tästä ei pääse mihinkään. ’tätä kautta’ ’tästä ongelmasta’

Proadverbi muodostaa NP:n, PP:n tai adverbilausekkeen kanssa kiinteän appositiorakenteen. Sama koskee temporaalisia proadverbeja: silloin ensimmäisenä iltana (» § 1061). Tällöin proadverbin ja pronominin ero näkyy rakenteessakin. Ensinnäkin vain paikallissijainen pronomini kongruoi sijan ja luvun suhteen substantiivin kanssa (a). Proadverbilla ainoastaan suuntaisuus – olo‑, ero- tai tulosijaisuus – on sama kuin substantiivilla (b). Monikkoa proadverbeilla ei ole, joten lukukongruenssi ei tule kyseeseen.

(a)
tuolla veneellä, noilla veneillä | tästä talosta, näistä taloista
(b)
tuolla Ilomantsissa | sieltä gradukokeesta | tästä pöydältä | siihen matolle | tuonne Mummolaan | sinne kerrostaloihin

Toiseksi lokatiiviset proadverbit esiintyvät appositiorakenteessa mutta artikkelimaisina paitsi substantiivien myös adpositio- (c) ja adverbilausekkeiden (d) yhteydessä. Pronominit liittyvät vain substantiiveihin (*tuolle mummon luo, *sille ylöspäin).

(c)
Oom mä pyrkiny aina kesällä siim pari viikkoo, lähtemään tonne meiäm mummol luom maalle (p) | Minä lähden sinne rapakon taakse, tuli mitä tuli, – –. (l)
(d)
Ensi sitä, kolmee niin ku tonne ylöspäin näij ja, sitte alaspäi seuraavaa (p) [ruutuhypyn kuvausta] | Vähän vielä tuolta takaa. (P) [Hiusten leikkaajalle]

Kolmanneksi vain pronominin paikallissija voi määräytyä rektiosta, kuten verbin ihastua illatiivitäydennys (e). Yleensäkin paikallissijat ilmaisevat myös muita suhteita kuin paikkaa, esim. omistajaa tai välinettä (f).

(e)
Ihastuin tähän (pöytään) Ikeassa. ~ *Ihastuin tänne (pöytään).
(f)
Sillä on kaikenlaista roinaa nurkat täynnä. | Mä leikin tällä.

Paikallissijoilla ilmaistaankin enimmäkseen näitä muita suhteita. Niinpä ryhmän (f) lauseiden pronomineja ei helposti tulkita esim. ’pöydällä’ tai ’lattialla’, niin kuin proadverbit siellä ja täällä voitaisiin näissä lauseissa tulkita. Pronominin monikkomuodot voivat kuitenkin viitata paikkaan samoin kuin proadverbitkin (g).

(g)
Keiteleen selkävesien luodot ja saaret ovat linnustollisesti merkittäviä. Niillä pesii useita lajeja, mm. uhanalaisia kuikkia ja selkälokkeja. (l) vrt. – – Galapagossaaret ovat kuuluisia erikoisesta eläimistöstään. Siellä asuu muun muassa jättiläiskilpikonnia, – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot