Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Refleksiivi- ja resiprookkipronominit > Refleksiivipronomini > § 731 Pronominina itse ilman possessiivisuffiksia

§ 731 Pronominina itse ilman possessiivisuffiksia

Refleksiivipronominia käytetään ilman possessiivisuffiksia eräissä tapauksissa, joissa sen korrelaatti ei ole ilmipantu vaan implisiittinen. Tämä on mahdollista nollapersoonalauseessa (a), vaikka niissä pronomini tavallisesti onkin possessiivisuffiksillinen. Lisäksi suffiksiton pronomini esiintyy joskus passiivilauseessa (b) (» § 1324). Suffiksiton refleksiivipronomini on ainoa mahdollisuus silloin, kun lauseessa on elotontarkoitteinen subjekti mutta sanottu koskee näkökulman antavaa henkilöä. Tällöinkin kontekstissa on nollapersoona tai passiivi, jonka implisiittisestä subjektitarkoitteesta refleksiivipronomini saa tulkintansa (c).

(a)
Oma harjoituskortti on hyvä, siihen voi kirjata itselle tärkeitä asioita. (l) vrt. itselleen tärkeitä asioita | Ei tule vaatia itseltä suvaitsevuutta ja omien normien kyseenalaistamista edellyttämättä niitä toiselta. (k) vrt. vaatia itseltään suvaitsevuutta | Kun kuppi on täysi, ottaa kaiken mahdollisen itseen kohdistuvana syytöksenä, ahdistavana odotuksena ja vaatimuksena. (l) vrt. itseensä kohdistuvana syytöksenä
(b)
Enimmäkseen hän törmää nuoriin perheisiin, joissa ei ole ennen lapsen tuloa tehty ruokaa edes itselle. (l)
(c)
Sairaana sitä otti kaiken kuin se olisi kohdistunut itseen. (k) | Hyvinvointi on sittenkin aika paljon itsestä kiinni, Rauramo pohtii. (l) | Oltiinkin osattu nauraa. Kuuluvasti ja aukottomasti. Niin että virtaus oli varmasti itsestä poispäin. (k) | Ei sellainen tuntunut silloin tärkeältä, koska elämä täyttyi muusta itselle paljon keskeisemmästä. (k)

Possessiivisuffiksiton refleksiivipronomini esiintyy vain partitiivi-, ei totaaliobjektina (d).

(d)
– – että puhelinta voi pitää auki vain silloin, kun itseä huvittaa (l) vrt. vain silloin, kun hillitsee itsensä ~ *itsen.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot