Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Kvanttoripronominit > Kvanttoripronominien vaikutusala > § 743 Jokainen rakastaa jotakuta vs. Jotakuta rakastaa jokainen

§ 743 Jokainen rakastaa jotakuta vs. Jotakuta rakastaa jokainen

Kvanttoripronomineille on ominaista vaihteleva vaikutusala. Tämä ilmenee erityisesti suhteessa kieltoon, numeraaleihin ja muihin kvanttoripronomineihin. Vaikutusalan tulkintaa ohjaa jossain määrin sanajärjestys. Jos lauseessa on kaksi kvanttoripronominia tai numeraalia, niistä ensimmäisellä on yleensä laajempi vaikutusala, ts. jälkimmäinen on ensimmäisen vaikutusalassa.

(a)
Moni vieras maistoi kahta alkuruokaa.
(b)
Kahta alkuruokaa maistoi moni vieras.

Esimerkissä (a) on lausekkeella moni vieras vaikutusalassaan numeraali-ilmaus kahta alkuruokaa. Tämä on tulkittavissa niin, että kukin vieras saattoi maistaa eri ruokalajeja. Esimerkin (b) sanajärjestys on päinvastainen, ja lauseke moni vieras tulkitaan kuuluvaksi lausekkeen kahta alkuruokaa vaikutusalaan. Tällöin puhe on kahdesta ruokalajista, joita kumpaakin maistoi useampi vieras. Vaikutusalatulkinnat eivät kuitenkaan riipu automaattisesti sanajärjestyksestä, vaan myös prosodialla, lauserakenteella ja lauseen sisällöllä on osuutensa asiaan.

Etenkin kiellon suhteen eri kvanttoripronomineilla on omia vaikutusalaominaisuuksia (» § 1617). Pronominit kaikki ja jokainen ovat jokseenkin aina kiellon vaikutusalassa, vaikka edeltäisivätkin kieltosanaa (c): asia ei päde kaikkiin (mutta voi päteä joihinkin). Indefiniittiset pronominit joku ~ jokin, jompikumpi ja eräs ovat kiellon vaikutusalan ulkopuolella (d): on joku tai jokin, johon asia ei päde.

(c)
Kaikki eivät uutta tutkimustulosta usko. (l) | Jokainen ei voi eikä haluakaan viettää merkkipäiväänsä ”matkoilla”. (l)
(d)
Joku ei pitänyt aikeistani jatkaa löhöilyä, sillä sain kipeän potkun perskannikkaani. (k) | Jos jompi kumpi parlamenteista ei ratifioi sopimusta, asian käsittely siirtyy Haagin kansainväliselle tuomioistuimelle. (l) | Helsinki sanoi yhtäkkiä vuokrasuhteen irti. Minun naamani ei miellyttänyt erästä virastopäällikköä. (l)

Päinvastaiset vaikutusalasuhteet koskevat kieltohakuisia pronomineja kuten ei kukaan, ei mitään (» § 740).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot