Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kiellon vaikutusala > Yleistä > § 1617 Kiellon vaikutus merkityksen ja muodon kannalta

§ 1617 Kiellon vaikutus merkityksen ja muodon kannalta

Kiellon vaikutusalalla tarkoitetaan sitä lauseen osaa, joka kielletään, joka sisältyy kieltoon. Merkityksen kannalta tämä tarkoittaa: esitetään ettei puheena oleva kiellon alainen asiaintila tai ominaisuus päde. Esimerkiksi lauseessa Hän ei ole hereillä esitetään, että henkilö ei ole tietyssä tilassa: ’ei: [hereillä]’. Kieltolauseella ei kuitenkaan välttämättä kumota koko lauseen sisältöä. Esimerkiksi lauseessa Hän ei ajanut hyvin ei kielletä ajamista yleensä vaan ajamisen laatu, ja eksistentiaalilauseessa Kadulla ei ollut roskia kiistetään paikan ja roskien lokatiivinen yhteys. Usein kielto kohdistuu nimenomaan lauseen reemaan.

Muodon kannalta kiellon vaikutusalaan sisältyminen tarkoittaa, että tietyt lauseen sanat ovat eri muodossa kuin myöntölauseessa. Kielteisen liittomuodon osana pääverbi on erityisessä taivutusmuodossa, esim. imperfektissä ei soittanut (vrt. soitti). Toiseksi objekti, eksistentiaalilauseen subjekti ja osma ovat partitiivissa. Kieltolauseessa on myös kiellon saattoilmiöinä polaarisia tai muutoin kieltohakuisia sananmuotoja ja sanoja. Esimerkiksi subjektina oleva pronomini on muodossa kukaan, mikään pro joku, jokin ja partikkeleista esiintyvät kielteiset muodot, esim. ‑kAAn, kuitenkaan (» § 1635).

(a)
Virallista vaalipäivää ei ole vielä asetettu. (l) vrt. virallinen vaalipäivä on asetettu | Selännettä ei näkynyt eilen Vierumäellä. (l) | Järki ei epäröi hetkeäkään – –. (l) | Kukaan ei tiedä, mitä huomenna tapahtuu. (l) | Mut sillo oli jo pikkujoulut justtii et mihkään ei tainnu päästäkkää. (p)

Kiellon vaikutusala ei muodon ja merkityksen osalta aina tarkoita samaa. Esimerkiksi kvanttoripronomini jokin on kieltolauseen objektissa kiellon vaikutuksesta partitiivissa, mutta semanttisesti se voi jäädä kiellon vaikutusalan ulkopuolelle (» § 1644):

(b)
Anne oli monesti mennyt kertomaan valvojalle tai Opolle, kun se ei hyväksynyt jotakin. ’on jokin asia, jota Anne ei hyväksy’

Myös merkitykseltään kielteisillä morfeemeilla ja sanoilla on vaikutusala. Esimerkiksi partikkeli tuskin (» § 1626) ja abessiivisijainen MA-infinitiivi (» § 1627) aiheuttavat lauseessa muuten samat ilmiöt kuin kieltoverbi paitsi että finiittiverbi on myöntömuotoinen (c). Karitiiviadjektiivin johdin -tOn ja kieltoprefiksi epä- puolestaan edustavat sanakieltoa; ne eivät vaikuta esim. objektin tai osman muotoon (d).

(c)
Max tuskin huomasi poikaansa. (k) | Sellaista tuskin kestää yksikään puoluejohtaja, – –. (l) | – – tilasimme ”talon samppanjaa”, hintaa kysymättä, – –. (l)
(d)
Hän postitti kirjeen malttamattomana. | Ystäväni hymyili hetken epävarmasti.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot