Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kieltohakuisuus > Myönteisiä aineksia kieltolauseessa > § 1644 Eikö olekin mukavaa

§ 1644 Eikö olekin mukavaa

Positiivisesti polaarisia elementtejä esiintyy erityisesti eikö-alkuisessa kysymyksessä, johon odotetaan myönteistä tai neutraalia vastausta (a); kysymys tulkitaan usein retoriseksi. Tavallisin elementti on ‑kin. Myös myönteistä lausetta seuraava vahvistuskysymys on tällöin muodoltaan kielteinen mutta tehtävältään väitettä vahvistava (b) (» § 1058, 1697).

(a)
Eikö vanhuuden viisaudessa olekin jotain suurta ja hienoa? (l) | Eikö nainen ole erityisesti ortodoksisessa uskossa jopa miehen yläpuolella, Jumalanäitinä? (l) | Olisiko se enää hyvää, eikö siinä jo tuntuisi raa’an viinan maku? (l)
(b)
Hän on suloinen lapsi, eikö olekin. (k) | Näinhän se menee, eikö menekin, – –. (L)

Kielteisessä imperatiivilauseessa voi olla myöntöhakuinen ‑kin, kun se liittyy nominaaliseen lausekkeeseen (c). Esimerkiksi verbissä tai partikkelissa muoto on kiellon edellyttämä -kAAn (d) (» § 842).

(c)
Älä nyt ala sinäkin, Helmi! (k) | Älä tee sitäkin! vrt. Älä tee sitäkään.
(d)
Älä luulekaan että annan sinun laiminlyödä aviollisia velvollisuuksiasi – –. (k) ~ *Älä luulekin – –. | Älä nyt kuitenkaan oikein kallista, – –. (k)

Positiivisesti polaarinen pronomini kuten jokin voi esiintyä kieltolauseessa, kun se jää kiellon vaikutusalan ulkopuolelle (» § 1617). Seuraavassa esimerkissä ilmaistaan, että ’on jokin yksi entiteetti, joka suljetaan puheena olevan ulkopuolelle’.

(e)
Liiketuttavuuksia voi kulttuuritilaisuuksissa syventää perhetasolle. Joitakin kontakteja ei edes saa ilman tätä. (l)

Myös ei – vain ‑ilmauksen vain-jaksossa polaarinen elementti on kieltolauseesta huolimatta positiivinen, sillä lauseessa kielletään merkitys ’ainoastaan’:

(f)
– – siviiliväestöön kohdistuva täysimittainen sota ei voi missään oloissa olla vain jonkin maan sisäinen asia. (l) | Kauneus ei ollut vain jotakin katsottavaa; sitä saattoi myös tehdä. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot