Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Direktiivin käsitteestä > § 1645 Mitä on direktiivisyys? Direktiivien tehtävistä

§ 1645 Mitä on direktiivisyys? Direktiivien tehtävistä

Direktiivi on ohjaileva lausuma, jolla käsketään, kehotetaan, pyydetään tai neuvotaan puhuteltavaa toimimaan tai olemaan toimimatta tietyllä tavalla. Direktiivin prototyyppinen ilmaisutapa on imperatiivi- eli käskylause, esim. Tule takaisin (» § 1647). Direktiivit kuuluvat puhuteltavaan suuntautuvaan modaalisuuteen (» § 1554).

Direktiivistä merkitystä osoittamaan on konventionaalistunut muitakin ilmaustyyppejä, jotka ovat erikoistuneet määräkäyttöihin ja ‑konteksteihin. Esimerkin (a) verbinmuodoista ensimmäinen on yksiselitteisesti direktiivi, ja toinen ja viimeinen tulkitaan tietyissä konteksteissa direktiiviksi (» § 1663).

(a)
Menkääs nyt Bamsen kanssa sisälle. Keittelette kahvit ja juodaan ne täällä ulkona. (k)

Keskustelun näkökulmasta direktiiveille on yhteistä, että ne ovat vierusparin etujäseniä (termistä » § 1197), toisin sanoen ne edellyttävät puhekumppanilta joko kielellistä tai ei-kielellistä reaktiota: suostumista, kieltäytymistä, pyynnön tai kiellon noudattamista. Toisaalta varsinkin permissiiviset eli lupadirektiivit voivat olla keskustelussa ns. jälkijäseninäkin, esim. myöntymisinä toisen puhujan pyyntöön (» § 1657).

Esimerkissä (b) on kuusi direktiivinä toimivaa lausumaa, joiden verbeistä kaksi on imperatiivimuotoisia (laita, nosta), kaksi lausumista on interrogatiiveja (puristatko mua käsistä; nousetko seisomaan sitten), yksi on verbialkuinen indikatiivi (katot sä tähän näi) ja yksi sisältää verbittömän direktiivin (silmät kiinni) (» § 1676).

(b)
Lääkärin vastaanotto: Katot sä tähän näi, noin. – – Puristatko mua käsistä, – –. Sitten, joo ja nousetko seisomaan sitten. Ihan ja laita jalat yhteen. Noin. Kädet nosta tuonne ylös tänne ihan vaakatasoon ja sieltä silmät kiinni. (P)

Esimerkissä (c) direktiivejä on neljä, joista ensimmäinen on konditionaalimuotoisen verbin menisikkö sisältävä interrogatiivilause (» § 1661). Kolme muuta ovat imperatiivilauseita; yhdessä on sekä liite- että sävypartikkeli (meeppäs nyt) (» § 1672), ja yksi on jälkijäsenenä osoittamassa suostumista toisen ehdotukseen (No tee se).

(c)
Aamutoimet
Isä: No menisikkö sä peseen kädet nyt.
Lapsi: No menisin.
Isä: No kiva. – – Meeppäs nyt.
Lapsi: Ai saippuallako.
Isä: No vaikka saippualla. Huuhtele hyvin.
Lapsi: Mä lirautan vaan vähä.
Isä: No tee se. (P)

Ryhmän (d) esimerkeissä on seitsemän direktiivi-ilmausta, joista yksikään ei sisällä morfologista imperatiivia, vaan sen sijaan indikatiivin preesensin yksikön 3. persoonan muodon (lähtee; tulee jono) (» § 1663), verbittömän lausuman avaus laitaan (» § 1676), passiivin indikatiivin kierretään (» § 1654) sekä nominatiivimuotoisen substantiivilausekkeen laukaus (» § 1677).

(d)
Jääkiekkoharjoitukset: Eli, seuraava homma. Tohon tulee kulmaan yksi jono. Tuolta äijä lähtee kiekon kaa kuljettaa, tuolta laidasta lähtee äijä nousee laitaa pitkin. – – Maalin takaa [avaus laitaan], [kiekko haltuun], [kierretään] toi tötsä. Ja sen jälkeen laukaus. (P; Rantala-Ekholm 1999)

Direktiivien erisävyiset käytöt selittyvät osittain ilmausten kielellisistä piirteistä, mutta viime kädessä ne tulevat tulkituksi kontekstissaan kielellisten ja kontekstipiirteiden yhteispelinä. Asetelmassa 191 on karkea direktiivien ryhmittely, johon on koottu niiden keskeiset kielelliset piirteet. Ryhmät ovat osin päällekkäisiä ja spesifisyydeltään erilaisia.

Asetelma 191: Direktiivien funktioita
Käsky Ole hiljaa. | Tulta. | Käännös vasempaan päin. | Kädet ylös.
Kielto Älä tallaa nurmikoita. | Ei koiria liukuportaisiin.
Kehotus Ottakaapa kakkua. | Antakaahan tilaa. | Voisitteko olla hiljempää.
Pyyntö Annatko suolaa. | Saisinko voita. | Voiko tästä ottaa. | Tekisitkö minulle palveluksen. | Olisin halunnut kilon siskonmakkaraa.
Ohje Nautitaan aamuin illoin kolmen päivän ajan. | Vatkaa munat kuohkeiksi. | Käytettävä ennen 1. 1. 1998.
Neuvo Vedetään tästä. | Menkää ~ Menette tuosta portista ja sitten käännytte vasemmalle.
Suositus Kannattaisi lähteä ennen kolmea. | Sinun pitäisi ottaa villasukat mukaan.
Varoitus Hengenvaara. | Korkeajännite. | Lapsia tiellä.
Ehdotus Voisit yhdistää nämä kaksi asiaa. | Jos lähdettäis.
Muistutus Otattehan mukaanne sadetakin ja retkituolin.
Suostuttelu Ota nyt vaan. | Tulisit nyt. | Tule tule.
Kutsu Tulisitteko meille ensi perjantaina.
Tarjous Täällä olisi kahvia. | Voisinko auttaa.
Lupa Voitte ottaa lapsetkin mukaan. | Tulkaa vaan. | Ota ota pois.
Toivotus Voikaa hyvin. | Painukaa hiiteen.
Vastaus pyyntöön A: Saako tästä ottaa? B: Ota vaan. ~ Senkun otat.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot