Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Jussiivi > Jussiivin tehtäviä > § 1667 Vaatimus, toivomus, velvoite tai myönnytys

§ 1667 Vaatimus, toivomus, velvoite tai myönnytys

Jussiivi ei kohdista direktiiviä suoraan puhuteltavaan niin kuin varsinaiset imperatiivi-ilmaukset, vaan se esitetään vaatimuksena, toivomuksena tai velvoitteena puheenalaiselle, joka ei välttämättä ole puhetilanteessa läsnä. Subjekti ei myöskään välttämättä ole elollistarkoitteinen: ehdotus voi kohdistua koko asiaintilaan, jolloin subjektin tarkoite ei ole toiveen toteuttaja (a). Tällöin myös eksistentiaali- ja omistuslauseet ovat mahdollisia. Koska jussiivit ilmaisevat velvoitetta, ne ovat ominaisia säädöskielelle (b). Puhetoimintaa kuvaavan verbin passiivimuotoinen jussiivi on mm. mediakieleen vakiintunut keino, jolla kirjoittaja esittää ikään kuin itselleen suunnatun kehotuksen kertoa tai selittää (c) (samafunktioisesta passiivista sanotaanpa » § 1655).

(a)
Tämä pieni esimerkki osoittakoon, miten kielelliset variantit kantavat merkityksiä – –. (A) | Olkoon, olkoon mitä oli, sen kevään minä elin! (k) | Olkoon tämä nyt sinun, hän sanoi. (k) | Yksityishenkilönä Kasviolla olkoon oikeus olla sanomatta mitään. (l)
(b)
Henkilö, joka haluaa säilyttää oikeutensa eläkkeeseen – –, tehköön siitä yhden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta kirjallisen ilmoituksen – –. (Kangasniemi 1992) | Milloin alistus on tapahtunut, meneteltäköön niin kuin edellä 35 §:ssä on säädetty. (ou) | Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. (A)
(c)
Sanottakoon vielä kerran: hallitus ja valiokunta – – ovat oikealla asialla. (l) | Toiminnoista mainittakoon ohjelmointi, kolmen levyn jatkuva soitto ja satunnaissoitto. (l) | – – annettakoon tässä vielä yksityiskohtaiset ohjeet, miten rusetti syntyy kätevän miehen hyppysissä: – –. (k)

Muussa kuin säädöskontekstissa jussiivi saa konsessiivisen tulkinnan: se ilmaisee myönnytystä, mukautumista johonkin asiaintilaan (» § 1143), esim. Olkoon menneeksi (myös esimerkki a). Ero lupaan on se, että konsessiivisessa ilmauksessa subjektin tarkoite joutuu antamaan myöden, lupaamaan haluamattaan, kun taas luvan myöntäminen on vapaaehtoista, tahdonalaista. Konsessiivista tulkintaa on usein tukemassa muita kielellisiä ilmauksia kuten partikkeli sitten, lauseke mitä tahansa tai vaihtoehdon esittäminen: x tai y.

Konsessiivisessa merkityksessä on yleensä jussiivin preesens, mutta joskus voi esiintyä perfektikin: olkoon sovittu.

 
Tärkeintä on pätevyys; olkoon viranhaltija mies tai nainen. (l) | – – nuorissa opiskelijoissa on paljon hyviä psykiatrin alkuja, suuntautukoot sitten mille lääketieteen alueelle hyvänsä. (l) | Vaalibussin saapuminen hiljaiseen turkkilaiseen kylään on aina suuri tapahtuma, olkoot puhujan eväät mitkä tahansa. (l) | Kaikki eivät ole olleet tyytyväisiä Laestadiuksen ulkonäköön, olkoon se ollut kuinka yksinkertaisen esimerkillinen. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot