Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Imperatiivi- eli käskylause > Käskylauseen sanajärjestys > § 1653 Verbialkuisuus ja poikkeuksia

§ 1653 Verbialkuisuus ja poikkeuksia

Sanajärjestykseltään imperatiivilause eroaa indikatiivisesta väitelauseesta siten, että se on tyypillisesti verbialkuinen:

 
Sekoita kaikki ainekset hyvin ja anna hautua. | Pitäkää sitä riittävän kosteana. (L)

Varsinkin kirjoitetuissa ohjeissa verbin edellä esiintyy kuitenkin usein puiteadverbiaali, joka määrittelee tilanteen, jota ohje koskee (a). Armeijan formulaksi kiteytyneissä komennoissa voi lauseen alussa olla myös verbin täydennyksiä (b). Tunnusmerkkistä mutta ei mahdotonta on verbin määritteen sijoittuminen lausuman alkuun (c).

(a)
[Pankkiautomaatti:] Pulmatilanteessa soita 37455. | [Kyltti junassa:] Vaaran uhatessa käännä katkaisijaa. | Kesävinkki pienen vauvan äidille tai isälle: kuumalla säällä kastele pari harsoa viileällä vedellä ja ripusta ne pyykkipojilla vaunujen kuomun päälle. (L)
(b)
Taakse poistu! | Olalle vie! | Pihalle kypärä päässä parijonoon järjesty.
(c)
Rohkeasti lyökää se pallo lattiaan. (P)

Verbialkuisuus on yhteinen tuntomerkki imperatiivilauseille ja niille direktiivisille ilmauksille, joiden verbi on indikatiivin tai konditionaalin preesensissä (» § 1659, 1663). Verbialkuisen lausuman direktiivisen tulkinnan ehtona on yksikön tai monikon 2. persoonan tai monikon 1. persoonan muoto sekä puheenalaisen toiminnan toteutettavuus. Marginaalisesti käytetään direktiiveinä myös verbialkuisia 3. persoonan muotoisia lausumia: Ottaa nyt siitä vaan!

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot