Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Imperatiivi- eli käskylause > Puhutteluilmaus > § 1651 Puhutteluilmauksen käytöstä

§ 1651 Puhutteluilmauksen käytöstä

Puhutteluilmausta käytetään erottelemaan vastaanottajia toisistaan, esim. kun direktiiviä esitettäessä on joukosta poimittava yksi (a–b). Tyypillistä puhuttelun käyttäminen on valmennus- ja harjoitustilanteissa, toisaalta monenkeskisessä keskustelussa. Tällainen kohdentava ja tietyn vastaanottajan poimiva nimipuhuttelu voi sijaita lausuman alussa (a), finiittiverbin jäljessä (b) tai lausuman lopussakin (c).

(a)
Kalevi Sorsa, lyhyt repliikki teillä. (tv) | Okei Joni vie tötsä pois. (P; Rantala-Ekholm 1999) | Antti älä tiputa. Yritä Antti vielä vaa. (P; Leskelä 1999)
(b)
VN: Me ollaan nyt samaa mieltä. AS: Selitä nyt sinä [= VN] tämä juttu sitten. (p) | Muista Jallu eräät kuuluisat radiopuheet. (tv) | Soita Haverinen kelloa jos alkaa juomat loppua. (p) | Hei älkää päästäkö sitä [koiraa], tule Lauri sinä tänne, tule. (p)
(c)
Liiku mukaan vaan Kimmo. (P) | Tule takaisin pikku Sheba. (K)

(Nimi)puhuttelu ei ole käskylauseen yhteydessä välttämätön eikä kovin yleinenkään, ja sillä onkin usein vetoava tai emfaattinen tehtävä (d).

(d)
Kaikkien maiden proletaarit liittykää yhteen! | Älkää hyvät ihmiset karistako sikarista tuhkaa pois. (p)

Huom. Kirjoitettuna samankaltaisilta vaikuttavat rakenteet Aja Matti [OBJ] kotiin ja Aja, Matti [puhuttelu], kotiin voidaan erottaa toisistaan prosodisesti: edellisessä tapauksessa objektina oleva erisnimi saa lausepainon (merkitty alleviivauksella), jälkimmäisessä sen sijaan verbi tai adverbiaali.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot