Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä > Modaaliset verbi-ilmaukset > § 1669 Voitte jatkaa, ei saa koskea

§ 1669 Voitte jatkaa, ei saa koskea

Modaaliverbit voida (a) ja saada (b) ovat direktiiveissä yleisiä. Indikatiivissa, joskus konditionaalissakin tällainen toiminnan mahdollisena esittävä modaali-ilmaus on usein funktioltaan ohje tai lupa. Mainituilla modaaliverbeillä ilmaistaan sallimista ja luvanvaraisuutta, saada-verbillä kielteisenä sallimattomuutta, ehdotonta kieltämistä (c) (» § 1569).

(a)
– – kiehauta ruoka kotona, pakkaa kattila kypsennyslaatikkoon, ja mökillä voit mennä suoraan ruokapöytään. Tai keitä ruoka aamulla alulle, niin voit jättää kattilan päiväksi hautumaan ilman valvontaa, ja – –. (l) | Olkaa hyvä, Kuopio, voitte jatkaa. (tv) | [Katsastusmies:] Voi tulla pois, ei oo pakko olla [autossa]. (P)
Asiakas: Saanko mä yhden veden?
Tarjoilija: voit ottaa sen tosta kannusta. (P)
(b)
Piirakat saavat pehmetä noin puoli tuntia. (A) | Georg C. Ehrnroot[h] saa päättää tämän kierroksen. (tv) | [Lääkäri:] Särkylääkettä saa ottaa, jos se kovin särkee. Saatte laittaa päälle sieltä niin katotaan sitä jalkaa vähä vielä – –. (P) | Joo, tänne vaa sais tulla istuu. (P)
(c)
Ei saa ~ koskea ~ viedä pois ~ lainata ilman tekijän lupaa. | Ohjeenmukaista annostusta ei saa ylittää. (A)
Lapsi: Et saa kattoo et saa kattoo.
Isä: No en kato en. – – Saaks nyt kattoo. Äkkiä kurkistaa.
Lapsi: Nyt saa. (P)

Huom. Eräät kiteytyneet saada-verbin sisältävät sanonnat ilmaisevat moitetta tai torumista: Saisitte hävetä; Nyt saa riittää.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot